Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Regeringer og vindindustri laver fælles erklæring om mere havvind

06.06.17

Regeringer og vindindustri laver fælles erklæring om mere havvind

Regeringerne fra Danmark, Belgien og Tyskland har i dag genbekræftet ambitionen om en kraftig udbygning med havvind frem mod 2030. Udbygningen vil bidrage markant til omstillingen af energiforsyningen i EU og er en forudsætning for at mindske omkostningerne til havvind yderligere.

På åbningsdagen for Offshore Wind Energy 2017 i London har repræsentanter fra de tre lande, sammen med mere end 25 CEOs fra fra vindmølleindustrien, underskrevet den fælles erklæring (Joint Statement) om at arbejde tæt sammen i indsatsen med at opstille mere havvind i Nordsøen og fremme udvikling af havvind i EU i det hele taget. Erklæringen følges af en opfordring fra vindindustrien om, at der udbygges med 60 GW havvind og mindst 4 GW årligt mellem 2020 og 2030 for at sikre volumen i markedet. Ambitionen fra vindindustriens aktører vil samtidig blive hjulpet på vej af mere og tættere samarbejde.

”Tættere regionalt samarbejde om rammerne for udbygning med havvind er en forudsætning for, at havvind kan bygges uden støtte, og at Danmark kan realisere ambitionen om at havvind kan operere på markedsvilkår,” sagde afdelingschef Kristoffer Böttzauw fra Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet i forbindelse med åbningen af konferencen, og understregede i samme forbindelse, at Danmark har en vision om, at Nordsøen skal være stedet, hvor vindmølleindustrien tester og anvender den nyeste offshore vindteknologi.

Læs også: Politikere gør klar til at skabe Silicon Valley for vind i Nordsøen

Underskrivelsen sker på årsdagen for etableringen af Nordsø-samarbejdet, som Danmark og en række andre lande igangsatte sidste år. I Vindmølleindustrien glæder det souschef Camilla Holbech, at Danmark er med til at genbekræfte opbakningen til det regionale samarbejde for at udvikle havvind i Nordsøen ved at underskrive den fælles erklæring.

”Vi har i Danmark en helt unik position på området for havvind, og derfor er det glædeligt, at den danske regering bakker op om ambitionerne om at fremme udbygningen med havvind yderligere frem mod 2030, og at styrke det regionale samarbejde. Samtidig er det et vigtigt signal forud for, at Danmark næste år overtager formandskabet for landene i Nordsø-samarbejdet,” siger Camilla Holbech.

Kristoffer Böttzauw understregede i sin tale, at Danmark i forbindelse med det kommende formandskab for Nordsø-samarbejdet fra sommeren 2018, er dedikeret til at vise konkrete resultater af det øgede samarbejde, der kan understøtte industriens bestræbelser på omkostningsreduktioner.

Med deltagelsen i erklæringen forpligter underskriverne sig på at fremme offentlig-privat samarbejde og facilitere investeringer i projekter og infrastruktur på havet. Samtidig forpligter de sig på at arbejde for at EU også fremmer brugen af havvind og laver dedikerede investeringer i fælles havvindprojekter. For at mindske omkostningerne, og derved prisen på havvind, mest muligt fremadrettet, er det industriens opfordring, at der etableres i omegnen af 60 GW havvind i årene mellem 2020 og 2030.

At skabe sigtbarhed for volumener for havvind er afgørende for den fortsatte omkostningsreduktioner, da der for nuværende ikke er planlagt for mere havvind efter 2023 i de fleste europæiske lande.

”Mere end nogensinde er det nødvendigt, at landende koordinerer deres planer og laver en klar vision. En klar plan med jævn udbygning mellem 2020 og 2030 vil muliggøre omkostningsreduktioner, en blomstrende supply chain og en fortsat europæisk førerposition på et marked, der i stigende omfang bliver internationalt. Vi bakker op om erklæringen og opfordrer andre regeringer til at forpligte sig også med robuste mængder (havvind, red.),” siger Samuel Leupold, CEO, DONG Energy Wind Power i en pressemeddelelse udsendt af WindEurope.

Læs også: Danmark bliver vindindustriens stemme i Nordsø-samarbejde


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf