Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Politisk nøl skaber usikkerhed om den grønne omstilling

12.09.17

Politisk nøl skaber usikkerhed om den grønne omstilling

Sagsbehandlingen af vindmølleprojekter er flere steder i landet gået i stå på grund af to afgørelser fra EU-domstolen sidste år, der sætter spørgsmålstegn ved lovligheden af bl.a. den danske vindmøllebekendtgørelse. Vindmølleindustrien efterlyser politisk stillingtagen fra Miljø- og Fødevareministeren i sagen.

Siden sidste år har jurister fra Miljø- og Fødevareministeriet arbejdet på at tolke dommene, der tog udgangspunkt i den planlægningsproces, der foregår i Vallonien. Siden da er der blevet sat spørgsmålstegn ved, hvad dommene betyder for en række danske bekendtgørelser såsom bl.a. vindmøllebekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Spørgsmålet, som statens jurister skal tage stilling til, er hvordan de berørte retsakter, der ikke har været underlagt en strategisk miljøvurdering (SMV) forud for deres udstedelse skal ’repareres’ i forhold til den processuelle mangel, og hvad konsekvenserne er, for de tilladelser der er udstedt på baggrund af de berørte retsakter.

”Det er uacceptabelt, at vi fortsat ikke har fået en juridisk afklaring af, hvad EU-dommene betyder for de berørte områder. Det skaber en unødig usikkerhed, der ikke kun er en udfordring for vindmøllebranchen, men i en række brancher, der har sektorspecifik regulering af deres arealanvendelse. Derfor må vi kræve, at ministeren nu handler og kommer frem med den juridiske afklaring, han har lovet, så de virksomheder og borgere, der investerer store summer i opstilling af vindmøller får en retssikkerhed, der kan være Danmark værdig,” siger Camilla Holbech, souschef i Vindmølleindustrien.

Tilbage i april oplyste Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at dommenes betydning ville blive afklaret hurtigst muligt. Nu, fem måneder efter er det fortsat ikke sket. 

”Vi har ved flere lejligheder konkret efterlyst, at Miljø- og Fødevareministeriets vurdering bliver lagt frem, da usikkerheden desværre leder til, at kommunerne sætter den grønne omstilling i stå. Det er dybt beklageligt, at vi ser at kommuner stopper deres planlægning og at godkendte projekter ikke kan opnå finansiering på grundlag af den usikkerhed SMV-sagen fører med sig,” siger Camilla Holbech.

Læs også: Minister freder sagsbehandling af vindmølleprojekter


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf