Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Fugle flyver uden om vindmøller

13.06.17

Fugle flyver uden om vindmøller

En ny undersøgelse viser, at fuglelivet omkring Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild, bevidst undviger vindmøllernes vinger. Dermed generer testmøllerne i Østerild ikke trækfuglenes færdsel i området. Det er godt nyt forud for den kommende udvidelse af centeret mener Vindmølleindustrien og Miljøministeriet.

Undersøgelserne, der er lavet af Nationalt Center for Miljø og energi (DCE), viser også, at vindmøllerne ikke har påvirket de flagermus, der lever i området. Der er således ikke fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger, der er foretaget under vindmøllerne.

Resultatet er godt nyt inden den kommende udvidelse af testcentret, betoner miljø og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

”Hensynet til fugle og flagermus kan godt forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller. Den nye undersøgelse sætter en tyk streg under, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage ikke generer hverken fugle, flagermus eller naturen i området negativt og bekræfter tidligere års undersøgelser.”

En konklusion, som også Camilla Holbech, souschef i Vindmølleindustrien, drager i forlængelse af den grundige analyse.

”Vindmøller planlægges efter en grundig evaluering af påvirkningen af miljøet, og denne undersøgelse er med til at vise, at vindmøllernes påvirkning af fugle og flagermus kan rummes inden for det økologisk bæredygtige,” siger Camilla Holbech.

Tidligere undersøgelser har også vist, at flagermus i området tilsyneladende har haft gavn af de mange nye vandhuller, Naturstyrelsen har lavet i nærheden af vindmøllerne. Området omkring Østerild testcenter har tidligere været genstand for analyser, da der i området er blevet fældet plantageskov til fordel for hede og søer. Tidligere analyser viser, at nye sorter af græs, blomster og moser har spredt sig, hvor der før var nåleskov, hvilket har en positiv indflydelse på biodiversiteten i området.

Artiklen er rettet efter udgivelse.

Om Østerild

Østerild er Danmarks nationale testcenter for store vindmøller. Den første forsøgsmølle blev installeret i efteråret 2012, og testcentret blev endeligt indviet i oktober 2012. I foråret 2017 besluttede regeringen at udvide centret med yderligere to testpladser og samtidig gøre det muligt at teste vindmøller på op mod 330 meter. Der arbejdes i øjeblikket på en VVM-undersøgelse forud for udvidelsen. 

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf