Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Forstå debatten om tilskud til landvind

23.08.17

Forstå debatten om tilskud til landvind

En ting er sikkert, og det er, at det nuværende tilskud til landvind udløber 21. februar 2018, og at partierne bag energiforliget nu har sat sig til forhandlingsbordet for at finde en løsning. Herudover, er der ikke meget, man kan sige med sikkerhed om fremtiden for landvind i Danmark. Udviklingen i forhandlingerne har ledt til, at Vindmølleindustrien i dag offentliggør et responsum.

Centralt i forhandlingerne står spørgsmålet om hvorvidt tilskuddet til landvindmøller, etableret efter udbud afholdt i 2018 og 2019, skal udbetales i form af et fast tilskud ovenpå elprisen i 20 år eller om der vælges en model, hvor tilskuddet udbetales med fast afregning. For mange er det nok hip som hap, men forskellen er i hundredemillioner-klassen. Nedenfor kan du læse en gennemgang af, hvordan debatten om fremtiden for landvind og valg af tilskudsmodel hidtil har forløbet.

1. december 2014 - Vindmølleindustrien efterlyser rettidig løsning
Vindmølleindustrien kontakter daværende energiminister Rasmus Helveg (R) for at bede om en rettidig løsning på udløb af tilskudsordningen.

21. april 2016 - arbejdet officielt i gang
I et udvalgsspørgsmål oplyser energiminister Lars Chr. Lilleholt (V), at arbejdet med en ny tilskudsmodel er i gang. Ministeren skriver i sit svar: ”Jeg er enig i, at det er vigtigt med en afklaring. Derfor er der igangsat et internt arbejde med at se på forskellige modeller for, hvordan støtten indrettes mest hensigtsmæssigt fremadrettet både under hensyn til omkostningseffektivitet og EU’s statsstøtteretningslinjer.”

21. februar 2017 - Konference på Christiansborg
Nøjagtigt ét år før tilskudsordningen til landvind udløber, afholder Vindmølleindustrien en konference på Christiansborg, for at sætte fokus på vigtigheden af en hurtig løsning, der vil muliggøre en fortsat stabil udbygning med landvind i 2018 og 2019.

23. maj - Oppositionen efterlyser handling
I et åbent brev efterlyser en samlet opposition handling fra energiministeren. Jens Joel, energiordfører, Socialdemokratiet siger: ”Landvind er den billigste form for vedvarende energi, men der sætter man jo udviklingen i stå nu, fordi de gamle regler udløber om så kort tid, at man ikke kan nå at ansøge om nye projekter, og man ved ikke, hvad der kommer i stedet for.”

29. juni - Regeringsudspil
Regeringen offentliggør et længe ventet udspil til, hvordan udbygningen med landvind, sol og havvind underlagt kommunal indsigelse skal foregå i de kommende par år. Kernen i forslaget er en teknologineutral konkurrence, hvor teknologierne ’kæmper’ om tilskudskronerne og kun de billigste projekter vinder. Regeringen lægger samtidig op til, at tilskuddet til de vindende projekter skal udbetales i form af et fast tillæg ovenpå elprisen, og i alt finder regeringen 1,3 mia. kr. til udbygning, svarende til i gennemsnit 65 mio. kr. årligt i 20 år. Et beløb, der ifølge regeringen selv, vil medføre en samlet udbygning med omtrent 200 MW landvind i 2018 og 2019.

Læs mere: Uambitiøst regeringsudspil slækker på grønne ambitioner

14. august - Udspil fra Vindmølleindustrien
Vindmølleindustrien lancerer i Jyllands-Posten (paywall) et udspil, hvor organisationen appellerer til, at forligspartierne indretter tilskudsmodellen på en måde, så der skal findes færrest mulig penge på finansloven, og der samtidig udbygges med mere vedvarende energi.

I Jyllands-Posten udtaler adm. direktør Jan Hylleberg: ”Vi har en forhåbning om, at Folketinget vælger den billigste model for skatteyderne. Der skal man helt klart vælge den model, man kender fra havvindmøller. Det er også den model, som tyskerne har.”

Læs mere: Vindmølleindustrien ønsker mindre tilskud og flere vindmøller for pengene

Beregningerne fra Vindmølleindustrien
 viser, at man for 40-600 mio. kr. (afhængigt af elprisudvikling) kan få 400 MW landvind i 2018 og 2019, og dermed signifikant mere end det, regeringen før sommer lagde op til.

15. august - Prisfald i Tyskland
De tyske energimyndigheder offentliggør de vindende budpriser på det seneste udbud af landvind i Tyskland. Priserne er faldet 25 pct. fra maj til august og ligger i gennemsnit på 31,8 øre/kWh, og buddene er indgivet med den forudsætning at tilskuddet betales som fast afregning.

I forbindelse med offentliggørelsen af de tyske priser udtaler Martin Risum Bøndergaard, politik og analysechef: ”Tyskland har formået at lave en meget effektiv model for tilskud til landvind, hvor investorerne i landvind oplever en lav grad af risiko, og derfor til gengæld byder ind med stadigt lavere priser i de store tyske budrunder. Det bør de danske energipolitikere efterligne, hvis de vil have så billig grøn strøm fra landvindmøller som muligt.”

Læs mere: Tyskland viser vejen for dansk tilskudsmodel til landvind

17. august - Forhandlingerne starter
Energiforligspartierne bliver på det første møde i kredsen forelagt et ’faktatjek’ udarbejdet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM), hvori Vindmølleindustriens udspil kritiseres på en række punkter. Her tager sagen en drejning mod det mere energi-nørdede.

’Faktatjekket’ er nemlig i Vindmølleindustriens optik faktuelt forkert og kritiserer Vindmølleindustriens udspil på et forkert grundlag. Bag ved uoverensstemmelserne mellem Vindmølleindustrien og EFKM er bl.a. det faktum, at EFKM ikke anerkender vigtigheden af risiko for en vindmølleopstiller og hvad det betyder, hvis denne eksponeres over for risikoen for fremtidige udsving i elprisen eller ej.

Læs også: Usikkerhed om elpris bestemmer regningens størrelse

23. august - Mediedebatten tager til 
Børsen (paywall) bringer artikel om uenigheden om mellem regeringen og Vindmølleindustrien. Til avisen udtaler Jan Hylleberg bl.a.: "Jeg forstår slet ikke, at ministeren forsvarer en model, der er så ringe, som tilfældet er."

I samme artikel udtaler Lars Chr. Lilleholt, om årsagen til, at regeringen ikke vil påtage sig risikoen for elprisen, at: ”Det betyder, at vi kan styre omkostningerne.”

23. august offentliggør Vindmølleindustrien et responsum, hvor EFKM’s argumenter imod Vindmølleindustriens udspil slavisk tilbagevises. Responsummet kritiserer desuden, at EFKM benytter en for teoretisk tilgang i sine analyser, der ikke har inddraget branchens perspektiver eller gjort brug af tilstrækkelige analyser af markedet.

Find Vindmølleindustriens responsum i sin helhed i sidebaren.

24. august - forhandlinger igen
Partierne bag energiaftalen mødes til møde nummer to om fremtiden for landvind.

Bag om tallene

Vindmølleindustriens udspil (pdf) til tilskudsmodel til landvind er af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet blevet kritiseret i et faktatjek. 

Nedenfor er Vindmølleindustriens kommentarer til dette faktatjek i form af et responsum, korte kommentarer til faktatjekket samt et notat, der anskueliggør prissætningen af øget risiko ved faste tillæg vs. fast afregning.

Responsum - fejlagtigt ’faktatjek’ af Vindmølleindustriens forslag (pdf)

Korte kommentarer til EFKM faktatjek (pdf)

Notat - Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (pdf)


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf