Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Forskning fylder ikke nok i finanslovsforslag

31.08.17

Forskning fylder ikke nok i finanslovsforslag

  • nyhed
  • Hører til kategorierne:
  • Økonomi

Regeringens finanslovsforslag lægger op til at styrke forskning, men ambitionen står ikke mål med behovet, mener Vindmølleindustrien, der dog glæder sig over, at motorvejsnettet bliver udvidet.

I regeringens finanslovsforslag og erhvervs- og iværksætterudspil lægges der op til en række forskellige positive forslag til forbedringer af virksomhedernes vilkår, som Vindmølleindustrien er glade for. Det gælder bl.a. underlægningen af installationsskibe på DIS-ordningen og udvidet forskerskatteordning. Hvad angår forslaget om at fremme virksomheders fradrag for investeringer i forskning fra 100 til 110 pct. i 2026, er det skridt i den rigtige retning, men der bør der være tale om bedre ordning. Samlet lægger regeringen op til, at der investeres 400 mio. kr. mere i forskning i 2018.

”Danmark skal i stort omfang leve af forskning og de produktionsarbejdspladser, dette kaster af sig, og derfor er det positivt, at regeringen sætter mere af til forskning. Men vi bør komme højere op, og derfor ville vi gerne se fradraget stige til 130-150 pct., og samtidig så vi gerne, at vejen tilbage til 1 mia. kr. til energiforskning, går hurtigere nu, når det er en af de unikke danske styrkepositioner,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Af finanslovsforslaget kan man læse, at 240 mio. kr. øremærkes til energiforskning i EUDP-puljen fra forskningsreserven. Hertil kommer et endnu ukendt beløb fra selve finansloven. Sidste år blev der tildelt i alt 193 mio. kr. til EUDP, heraf de 63 mio. fra finansloven.

Læs også: Regeringsudspil styrker dansk konkurrenceevne på havet

Trængsel mindskes
Finanslovsforslaget indeholder 410 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen bl.a. med udvidelse af motorvejen på Vestfyn og en kortlægning af udvidelser af E45 i Østjylland.

”Vi er glade for, at der nu gøres tiltag for at mindske trængslen på motorvejsnettet, hvor vindmøllebranchens transporter ofte på ukorrekt vis kobles sammen med trængselsproblematikken,” siger Jan Hylleberg og fortsætter:

”Vi havde gerne set, at der også var afsat penge til udvidelsen af E45, da vi som sektor jo kigger ind i spærretider, der er indført for vindmølletransporter, fordi vejnettet er for lille på den strækning. Jeg håber derfor, at kortlægningen af E45 fører til en besluttet udvidelse næste år, således at også vindmølletransporterne kan køre frit på vejnettet.”


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf