Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Dyr politisk aftale om sol og vind

26.09.17

Dyr politisk aftale om sol og vind

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en ny tilskudsmodel til landvind og sol, der gør udbygningen dyrere end nødvendigt, og sår tvivl om Danmarks rolle som førende land for udvikling og test af nye vindmøller.

Tre måneder efter regeringen kom med sit udspil til en ny tilskudsmodel til landvind og sol, har regeringen indgået en smal aftale med Dansk Folkeparti. Dermed fravælger regeringen at lytte til anbefalingerne fra Vindmølleindustrien, som har argumenteret for en anden og billigere tilskudsmodel.

”Jeg synes det er meget bedrøveligt, at Danmark går en anden vej end det øvrige Europa. Regeringens model garanterer ikke et stabilt tempo i den grønne omstilling og giver ikke mest vedvarende energi for pengene,” siger Jan Hylleberg adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Vindmølleindustrien har argumenteret for en tilskudsmodel, der baserer sig på en fast pris (CfD-model), som det kendes fra lande som Storbritannien, Tyskland og Holland, der med succes benytter den udbudsform, vi også selv har anvendt på havvind i Danmark.

”Alle i vindmølleindustrien forfølger målsætningen om, at udfase behovet for tilskud snarest muligt, men med aftalen binder regeringen og DF desværre staten til en post på finansloven i 20 år,” siger Jan Hylleberg.

”Vi tager til efterretning, at et smalt flertal i Folketinget har valgt en anden vej, end vi foreslog. Regeringen og DF har ikke ønsket at prioritere en energipolitik, som sikrer en stabil og billig udbygning, og som samtidig understøtter de erhvervsmæssige styrkepositioner, vi har i Danmark. I stedet har de prioriteret en model, der alene prioriterer budgetlægningen i Finansministeriet til trods for, at man derved fravælger at få mest vedvarende energi for pengene.”

Aftalen mellem DF og regeringen ventes at medføre, at udbygningen med landvind i 2018 og 2019 begrænses betydeligt i forhold til den opstillede mængde i 2012-2016. Her er der opstillet i gennemsnit 215 MW landvind pr. år.

Udvikling af ny teknologi begrænses
Stik imod hvad skiftende regeringer har arbejdet på, svækkes vilkårene for test af dansk vindmølleteknologi med den nye aftale. Konkret vil regeringen indføre dårligere vilkår for testvindmøller end for almindelige, kommercielle vindmøller. Det betyder, at Danmark vil blive langt mindre attraktivt for udvikling og test af vindmøller for så vidt angår testvindmøller, der opstilles uden for de to testcentre i Østerild og Høvsøre.

”Det er barokt, at regeringen sætter de danske kompetencer inden for udvikling og test over styr. Konkurrencedygtige vilkår for test af nye møller er fundamentet for at fastholde de mange investeringer i udvikling og produktion af vindmøller i Danmark. Det er stærkt bekymrende, at regeringen ikke anerkender, at energipolitik også er erhvervs- og vækstpolitik, der skal sikre jobs og eksportindtægter fra de danske styrkepositioner,” siger Jan Hylleberg.

Aftalen betyder, at der vil være afgørende forskel på de rammer og vilkår, som gælder i forhold til f.eks. Tyskland, der i de seneste år har gjort det modsatte af Danmark og gjort det mere attraktivt at udvikle og opstille ny vindteknologi.

Stort arbejde venter forude
Aftalen mellem regeringen og DF betyder, at en lang række af de vilkår og rammer, som i dag kendes for udbygningen med landvind ændres. Der venter derfor en stor opgave i at fortolke og implementere aftalen. En opgave der også involverer kommunernes rolle og ansvar og derfor må løbe ind i de kommende drøftelser af ny energiaftale for årene efter 2020.

”Det er beklageligt, at den indgåede aftale ikke sikrer en omkostningseffektiv og stabil udbygning med vind og der ikke er lyttet til de anbefalinger, en samlet sektor har givet. Konsekvensen vil blive, at mindre projekter og aktører på markedet vil få meget svære vilkår og måske helt forsvinde, ligesom vi forventeligt vil se færre opstillede testmøller i fremtiden. Resultater som næppe kan være ønskelige ej heller for regeringen,” siger Jan Hylleberg.

// Artikel er opdateret efter indgåelse af politisk aftale.

Kontakt

Jan Hylleberg

Jan Hylleberg

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Adm. direktør

Home Telefon: +45 3373 0340

Email:

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf