Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Det fælles ansvar for vindmølleindustriens udvikling – eller dens afvikling

14.09.17

Det fælles ansvar for vindmølleindustriens udvikling – eller dens afvikling

En global førerposition kommer ikke af sig selv, hverken for den enkelte virksomhed eller den danske værdikæde som helhed. Virksomhederne i den danske vindmøllebranche er afhængige af hinanden og vi deler et skæbnefællesskab. 

Så mens vi har et øje på den strategiske udvikling af hver vores forretning, bør vi i høj grad også have et øje på de fælles strategiske udfordringer for industrien. Har vi ikke et øje på det fælles, er den ultimative konsekvens, at vi går fra udvikling til afvikling af den danske vindbranche.
 
Nogen, der har været meget konkrete i deres udpegning af de fælles udfordringer, og som vi bør lytte til, er industri og forskningssamarbejdet Megavind. De har udpeget fire hovedområder, hvor industrien og forskningen i særlig grad bør rette opmærksomheden i de kommende år:
 
Grid, Infrastruktur og Integration
Branchen skal fokusere på øget elektrificering af samfundet, som vil skabe øget efterspørgsel efter vindenergi og i sidste ende vores produkter. Men samtidig er vi som branche også nødt til at bidrage til at løfte elnettets udfordring med håndtering af en høj andel af vindenergi, uden at gå på kompromis med en høj forsyningssikkerhed – kort sagt, hvordan gearer vi elnettet og møllerne til at løse dette.
 
Industrialisering og standardisering
En øget industrialisering og udvikling af standarder er en forudsætning for, at vindenergi kan stå endnu stærkere i konkurrencen med andre energiteknologier. Men udfordringen ligger i at skabe det fælles fodslag, der sikrer den rette udrulning, hvor vi får maksimalt udbytte af det store potentiale i Industri 4.0, og at vi som dansk værdikæde kan modstå det globale pres, som mere industrialisering uvægerligt vil medføre.
 
Operation & Maintenance (O&M)
Der er store omkostningsbesparelse i at rette fokus mod O&M, hvor der stadig er behov for innovation, og hvor digitaliseringen og big data er en game changer. Men hvordan dirigerer vi som branche det store flow af data op og ned igennem værdikæden, så vi får høstet mest mulig værdi?
 
Næste generation af teknologier
Vi ser, at de nuværende offshore budrunder baserer sig på forventninger om teknologi, der endnu ikke findes, og der er ingen tvivl om, at opskaleringen af teknologien parallelt med en reduktion af Levelized Cost of Energy (LCOE) bliver en spændende udfordring for hele branchen, og det skal samtidig gå stærkt.
 
Megavind’s fire fokusområder vil være – ja i fokus de kommende år. Mange virksomheder bidrager allerede til det fælles ansvar og deler erfaringer og viden. Ønsker du og din virksomhed også at bidrage, så er et godt sted at starte ved at deltage ved WIND ENERGY DENMARK den første mandag og tirsdag i oktober i Herning. Her skaber Vindmølleindustrien og Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi rammerne for diskussion om fremtiden - så kom og vær med til udvikling, så vi undgår afvikling.
 
Klummen er skrevet af Anders Mika Dalegaard og bragt i Energy Supply d. 14. september 2017.
 

 

WIND ENERGY DENMARK

WIND ENERGY DENMARK er den tilbagevendende internationale konference og udstilling, der samler nøgleaktører fra vindindustrien og forskningsverdenen til to dages debat om, hvordan vi sikrer, at den danske vindindustri bevarer sin styrkeposition og globale konkurrenceevne gennem øget fokus på teknologiudvikling og innovationssamarbejder mellem industri og forskningsverden. 

Læs mere på windenergydenmark.dk
 

Praktisk information

Dato: 2.-3. Oktober 2017
 
Sted: MCH Messecenter Herning, Hal F
 
Tid: 08.30-16.30 (begge dage)
 
Pris: Billetter fra 300 DKK ex moms
 

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf