Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Danske landvindmøller runder 4 GW i samlet kapacitet

28.06.17

Danske landvindmøller runder 4 GW i samlet kapacitet

Med nettilslutningen af Korsnakke vindmøllepark på Lolland er den samlede kapacitet fra landvindmøller i Danmark nu oppe over 4 GW, hvilket er nok til at dække ca. 27 pct. af Danmarks elforbrug. Milepælen kan dog være den sidste af sin art i mange år, da muligheden for at opstille landvindmøller risikerer at ophøre fra februar 2018.

Det er brancheforeningen Vindmølleindustrien, der har foretaget opgørelsen, og her giver milepælen anledning til at gøre status over den danske satsning på landvindmøller.

”Landvindmøller er den billigste måde for Danmark at omstille sig til vedvarende energi, og i det lys skal vi glæde os over, at den samlede mængde landvind nu runder 4 GW. På den anden side er det stærkt beklageligt og skadeligt for vindindustrien og den grønne omstilling, at regeringen endnu ikke har meldt ud, hvordan den fremadrettet ønsker, at udbygningen med landvindmøller skal foregå,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien, med reference til, at den nuværende tilskudsordning til landvindmøller udløber den 21. februar 2018.

Regeringen har siden den tiltrådte kendt til det kommende stop for landvind, men den har endnu ikke præsenteret et forslag til en løsning, der kan sikre en politisk aftale, som muliggør en fortsat udbygning med landvind.

”Det er ufatteligt, at vi står i en situation, hvor vi nu de facto kommer til at opleve et stop for opstilling af landvindmøller. Vi risikerer, at den grønne omstilling taber momentum, og det internationalt kendte grønne danske brand sløres, blot fordi regeringen ikke kan blive enige om en ny løsning. Jeg har svært ved at komme i tanke om andre lande, hvor man på den måde gambler med sine styrkepositioner,” siger Jan Hylleberg.

I alt står der i dag 4.187 vindmøller på land, og dermed er effekten af en gennemsnitlig dansk landvindmølle på lidt under 1 MW. Samtidig er gennemsnitsalderen ca. 19 år. 

”Hvis ikke regeringen og Folketinget får lavet en løsning, der muliggør udbygningen med landvind i fremtiden, vil vi ryge under 4 GW igen meget snart. Vi forventer, at vi i de kommende år skal pille hundredvis af vindmøller ned på grund af alder, og det vil selvfølgelig kræve nye vindmøller for at erstatte den tabte produktionskapacitet. Den gode nyhed er, at vi med en stabil udbygning frem mod 2030 kan få dobbelt så meget grøn strøm med det halve antal vindmøller i landskabet. Det kræver dog en politisk beslutning om nye rammevilkår,” siger Jan Hylleberg.

Der er i de første fem måneder af 2017 opstillet 16 vindmøller på land med en samlet effekt på 59,4 MW. I opgørelsen er testmøller medregnet og hustandsvindmøller (under 25 kW) fraregnet. Det samme gælder i relation til milepælen på 4 GW.

Vindmølleparken i Korsnakke på Lolland består af seks Vestas vindmøller på 3,3-3,45 MW hver. Parken ejes af HOFOR. 

Læs også: Historien vil dømme de politiske aftaler, der laves i 2017


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf