Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 50 pct. mål i 2030 bør løftes til 60 pct

11.08.17

50 pct. mål i 2030 bør løftes til 60 pct

Skal Danmarks grønne omstilling fortsætte i samme tempo som hidtil, så skal 60 pct. af energiforbruget i 2030 være vedvarende. Det viser en ny rapport, der også peger på, at et mål på 50 pct. hverken sikrer tilstrækkelig elektrificering eller udbygning med vind og sol.
 
Regeringens ambition om at Danmark i 2030 skal have mindst 50 pct. vedvarende energi er ikke ambitiøs nok konkluderer Vindmølleindustrien, på baggrund af en rapport udarbejdet af konsulenthuset Ea Energianalyse for Vindmølleindustrien. Skal tempoet i den grønne omstilling bevares, bør målet hæves til omkring 60 pct. i 2030. 
 
”Rapporten viser sort på hvidt, at 50 pct. ikke er nok til at fastholde momentum i den grønne omstilling. Når Folketinget til efteråret skal starte forhandlingerne om en ny energiaftale som lægger linjen for udbygningen med vedvarende energi de næste mange år, bør Folketinget derfor have en debat om barren overhovedet er sat højt nok,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.
 
Andelen af vedvarende energi i energiforbruget er steget fra 11 til 22 pct. fra 2000-2010 og ventes at stige fra 22 til ca. 40 pct. fra 2010-2020. Regeringens ambition om 50 pct. i 2030 vil dermed betyde, at omstillingen fra 2020-2030 vil have halvt tempo set i forhold til indeværende årti. 
 
”Et øget måltal for vedvarende energi bør passe fint sammen med at de grønne teknologier som vind og sol falder i pris.  Samtidig med at vi selvfølgelig skal have en både realistisk og ambitiøs sigtelinje i 2030, som også passer med 2050 målet,” siger Jan Hylleberg, og fortsætter
 
”Det er ikke afgørende om VE-målet i et nyt energiforlig ender på 55, 57 eller 60 pct. VE. Det afgørende er, at retningen og tempoet i de konkrete tiltag sikrer en fremsynet og ambitiøs omstilling. Derfor introducerer vi et nyt kompas for energipolitikken med forslaget om et mål for andelen af brændselsfri energi som supplement til VE-målet.”
 
Brændselsfri energi skal have 1. prioritet
For at have et stærkt energisystem med en høj forsyningssikkerhed er der i fremtiden behov for en række forskellige energiteknologier. Ifølge Vindmølleindustrien er det dog ikke ligegyldigt, hvordan dette miks af teknologier ser ud, da ikke alle former for energiteknologier er lige gode hvad angår forhold som elektrificering, energieffektivitet, bæredygtighed, samfundsøkonomi og erhvervsinteresser. 
 
”Det er på tide, at vi erkender, at ikke alle former for grøn energi er lige gode. Vi kan ikke gennemføre en grøn omstilling ved blot at skifte de fossile brændsler ud med biobaserede brændsler. Det er nødvendigt at de brændselsfrie teknologier som vind, sol, elbiler og varmepumper gives førsteprioritet. Derfor foreslår vi, at VE-målet i 2030 suppleres med et mål for brændselsfri energi. Målet for brændselsfri energi er et energipolitisk ”Kinderæg”, der på én gang sikrer elektrificering, energieffektivisering og selvfølgelig udbygning med vind og sol,” siger Jan Hylleberg.
 
For at sikre, at der mellem 2020 og 2030 er tilstrækkeligt fokus på elektrificering og samtidig udbygningen med vind og sol anbefaler Vindmølleindustrien, at der opstilles et mål om mindst 35 pct. brændselsfri energi i 2030. For at bevare den danske førerposition inden for vindenergi, bør der samtidigt sættes et mål om at ca. 20 pct. af energien i 2030 skal komme fra vindenergi, mener Vindmølleindustrien. I dag er andelen 7 pct. og forventes at være ca. 11 pct. i 2020.
 
”Anbefalingen om et selvstændigt mål for vind skyldes bl.a. at vind er særligt godt i de perioder af året, hvor efterspørgslen efter el er højest, eksempelvis til opvarmning med varmepumper om vinteren. Så er der selvfølgelig også den positive sidegevinst ved vindenergi, at det skaber job og udvikling i Danmark. Det sker specielt i de vestlige egne af landet, hvor vindindustrien er en meget vigtig vækstmotor for et Danmark i balance,” siger Jan Hylleberg.

For at sikre en ambitiøs og fremsynet grøn omstilling, anbefaler Vindmølleindustrien følgende:

  1. VE-mål på omkring 60 pct. i 2030: Målsætningen om mindst 50 pct. VE bør erstattes med et mål på omkring 60 pct., så Danmark forbliver på sporet ift. det langsigtede 2050-mål, fremfor at tempoet i den grønne omstilling sænkes efter 2020. 
     
  2. Mål for brændselsfri energi på mindst 35 pct. i 2030: VE-målet skal suppleres med et mål for anvendelsen af brændselsfri energi på mindst 35 pct. i 2030. Målet bør udgøre det nye kompas for energipolitikken, som sikrer en intelligent og langsigtet omstilling, hvor fokus rettes mod øget elektrificering og opnåelse af VE-målet via satsning på vind, sol, elbiler og varmepumper, fremfor afbrænding af biomasse til formål, hvor der er brændselsfri alternativer.
     
  3. Mål for vindenergi på ca. 20 pct. i 2030: VE-målet bør også suppleres med et særskilt mål for vindenergi på ca. 20 pct. i 2030, så der sikres en passende balance mellem vind og sol i energisystemet. Målet vil gøre Danmark til det første land i verden, hvor vindenergi dækker 20 pct. af det samlede energiforbrug. Samtidig vil det bidrage til at sikre, at Danmarks erhvervs- og beskæftigelsesmæssige styrkeposition inden for vind understøttes af Danmarks egne nationale mål.

Læs rapporten

Anbefalinger til energipolitiske mål frem mod 2030

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:

Kontakt

Jan Hylleberg

Jan Hylleberg

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Adm. direktør

Home Telefon: +45 3373 0340

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf