Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2016 Vindmøllebranchen oplevede både vækst og tilbagegang i 2015

02.06.16

Vindmøllebranchen oplevede både vækst og tilbagegang i 2015

Den danske vindmøllebranche fortsatte de gode takter fra tidligere år og øgede i 2015 omsætningen med 2,9 pct. til 87,9 mia. kr. Samtidig var der ved årets udgang knap 4 pct. flere, der arbejdede med vindenergi. Vindmøllebranchen er dermed på det højeste niveau siden finanskrisen. 2015 bød dog på en markant tilbagegang i eksporten, der dykkede med 10,7 pct.

Vindmølleindustrien har netop offentliggjort sin årlige branchestatistik, der viser, at 2015 var et blandet år, når man ser på nøgletallene for den danske vindmøllebranche.

”Det er positivt, at branchen formår at fortsætte vækst og momentum fra de seneste år. Vi havde gerne set, at eksporten havde fulgt samme tendens, men vi må konstatere, at udviklingen i nogle af vores nærmarkeder og særligt i Storbritannien har gjort, at eksporten i 2015 ikke var så god som i 2014, hvor eksporten var ekstraordinært god grundet en række udenlandske offshore projekter,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Udbygget statistik med nye elementer

Branchestatikken indeholder for første gang tal på de danske energiselskabers omsætning og beskæftigelse inden for vindenergi. I alt bidrager energiselskaberne med 20,5 mia. kr. i omsætning og 1.641 arbejdspladser. Sammenlagt med ’den industrielle vindmøllebranche’ bringer det vindmøllebranchens samlede omsætning op på 108,4 mia. kr. og i alt 31.251 ansatte. 

”Vindmøllebranchen er på det højeste niveau siden finanskrisen, og det understreger, at det går godt i industrien, og at Danmark på det globale vindområde klarer sig rigtig godt og har godt fat i de udenlandske markeder,” siger Jan Hylleberg.

Læs også: Vindeksporten vingeskudt i 2015

Varer fylder på eksportkontoen
Endvidere er vindeksporten for første gang blevet opsplittet i varer og tjenesteydelser. Af den samlede eksport på 48,3 mia. kr. i 2015 var 70 pct. - svarende til 33,7 mia. kr. - udgjort af varer, fx vindmøllevinger. Til sammenligning har DI, Dansk Energi og Energistyrelsen opgjort, at den samlede grønne danske vareeksport er på 40,9 mia. kr. i 2015. Holdt op imod denne analyse kommer ca. 8 ud af 10 grønne eksportkroner fra vindmøllebranchen. Af den samlede energieksport på 71,4 mia. kr. er knap halvdelen vindteknologi.

”Det er ikke overraskende, at vind udgør så stor en del af eksporten af grøn teknologi. Det understreger vores styrkeposition og den globale efterspørgsel, der er på danske løsninger, især inden for vindenergi, hvor vi har en førerposition. For at sikre et fast årligt momentum i vindeksporten og den generelle energieksport må vi i Danmark ikke falde af på den. Vi skal konstant fokusere på at udvikle og afsætte den seneste og bedste teknologi til markedet,” siger Jan Hylleberg.

Mere statistik

Du finder anden statistik og branchestatistikker fra foregående år her.

Bagom metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er baseret på data fra Danmarks Statistik og SKAT bearbejdet af DAMVAD Analytics, og indeholder både varer og tjenester. Branchestatistikken indeholder desuden aktiviteter fra energiselskaber. Projektudviklere er undtaget fra statistikken.

Branchestatistik 2016


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf