Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2016 Politikere gør klar til at skabe Silicon Valley for vind i Nordsøen

06.06.16

Politikere gør klar til at skabe Silicon Valley for vind i Nordsøen

4-12 pct. af Europas elforbrug kan blive dækket af havvindmøller opstillet i Nordsøen. Dermed gemmer det vindblæste hav på massive muligheder for Europas forsyningssikkerhed og grønne ambitioner. For Danmark vil underskriften af den såkaldte ’Nordsø-erklæring’ kunne sætte yderligere fart på vindmøllebranchens vækst.

Enhver, der har haft fødderne dyppet i Vesterhavets hvide bølgeskum kan nikke genkendende til vindens styrke ude over Nordsøen. Netop derfor rummer farvandet et massivt potentiale for havvind, og 10 lande omkring Nordsøen underskriver i dag i Luxembourg en erklæring, der fokuserer på mere samarbejde og fælles projekter på tværs af Nordsøen. Ambitionen er at få flere havvindmøller installeret fremadrettet.

”Vi har i en årrække peget på potentialet i Nordsøen, og derfor er det utrolig glædeligt, at der nu er politisk opbakning til at se nærmere på, hvordan vi kan høste potentialet i Nordsøen yderligere. Branchen har gang på gang rykket barriererne for det mulige og bevist, at havvind er en konkurrencedygtig og vigtig teknologi. De danske virksomheder vil have stor indflydelse på de kommende års udbygning og jeg forventer, at det vil medføre øget vækst i vindmøllebranchen herhjemme,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Det er den danske energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, der har glæden af at underskrive erklæringen, som er blevet udarbejdet under det hollandske EU-Formandskab.

”Hvis Nordsøen bliver et Silicon Valley for havvind, så kan det blive en rigtig god forretning for Danmark og samtidig en stor gevinst for klimaet. Der er stort potentiale i at udvikle fællesprojekter, så vi får udnyttet de bedste pladser i Nordsøen, lavet udbud i større skala og dermed reduceret omkostningerne ved havvindudbygningen,” siger Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse og understreger desuden:

”Nordsø-samarbejdet kan betyde arbejdspladser, vækst og udvikling i Danmark. Vi har en stor klynge af virksomheder, som er specialiserede i at opstille og servicere havvindmølleparker. Jo mere aktivitet, der er i Nordsøen, desto større vil efterspørgslen være efter danske løsninger.”

Europæiske vindforeninger hilser erklæringen velkommen
Den politiske ’Nordsø-erklæring’ hilses bredt velkommen i vindindustrien, herunder i en erklæring fra otte europæiske vindforeninger fra syv lande, anført af Vindmølleindustrien.

”Det er et meget stærkt politisk signal, der sendes med denne erklæring. På tværs af Nordsøen har vindmøllebranchen fokus på drive omkostningerne på havvind ned. Med øget ensartethed i rammerne for opstilling af havvind, bl.a. i form af samarbejde om udbud og timing, maritim planlægning og lige krav om eks. maling af vinger og udformning af helipads, kan vi høste nogle væsentlig gevinster, der vil være en central del af grundlaget for at realisere industriens mål om omkostningsreduktioner frem mod 2025.   Med et bredt samarbejde og med projekter på tværs af nationale farvande kan vi sikre en meget stor merværdi, og det er jeg glad for, at politikerne vil fokusere på perspektiverne i,” siger Jan Hylleberg.

I 2030 vil op imod 100 GW havvind være installeret i Nordsøen, I dag er der til sammenligning installeret 7,7 GW.

Baggrund

Den politiske erklæring om etablering af et samarbejde om vedvarende energi og el-net i Nordsøen er underskrevet af Belgien, England, Nederlandene, Irland, Storbritannien, Frankrig, Luxembourg, Norge, Sverige, Tyskland og EU-Kommissionen. Samarbejdet skal bane vejen for fælles EU-regler for havvindmøller og samarbejde om udbud af havvindmølleparker.

Læs mere: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Se erklæringen fra vindforeningerne

Du kan læse erklæringen fra vindforeningerne her


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf