Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2013 Vestre Landsret korrigerer Taksationsmyndigheden

02.10.13

Vestre Landsret korrigerer Taksationsmyndigheden

To ejendomme omkring Lem Kær i Jylland har fået tilkendt et større værditab ved Vestre Landsret end det, som Taksationsmyndigheden oprindelig gav. Dommene har ikke principiel betydning, vurderer ekspert. Dog er det iøjnefaldende, at myndighedens vurdering bliver bortdømt, mener Vindmølleindustrien.

Som noget ganske unikt er det i Danmark muligt at ansøge om erstatning for eventuelt værditab på ens ejendom, hvis der opstilles vindmøller i nærområdet. Denne mulighed findes ikke i andre lande, og vurderingen af eventuelt værditab foretages af den uafhængige offentlige myndighed, Taksationsmyndigheden. Netop Taksationsmyndighedens vurdering er det, som Vestre Landsret i to domme har anfægtet, og retten har tilkendt to naboer en større erstatning.

I sig selv er systemet en positiv særbehandling af naboer til vindmøller, men senest har de to domme fra Vestre Landsret vist, at der kan blive sat spørgsmålstegn ved Taksationsmyndighedens vurderinger. Afgørelserne er i flere medier udlagt som principielle, men advokat Jesper Laage Kjeldsen, BORCH Advokater, der har ført sagen for vindmølleopstilleren, er ikke enig i, at billedet er så enkelt, og siger om den ene af dommene:

”Dom nummer to er mere usædvanlig. Vi tror ikke, at dommen er udtryk for ny retspraksis, så vi mener, at sagen fik det resultat, som den fik, på baggrund af en meget konkret vurdering fra rettens side. Vi mener ikke, at dom nummer to betyder noget for fremtidige projekter. Vi vurderer ikke, at sædvanlig retspraksis inden for ikke mindst ekspropriationsretten, er ændret med denne dom.”

På baggrund af nye vurderinger foretaget af to uafhængige ejendomsmæglere, og efter selv at have besigtiget ejendommen og vindmøllerne, nåede by- og landsret frem til, at ejeren havde ført bevis for, at der var et større værditab, end Taksationsmyndigheden havde vurderet.

Hvori ligger det principielle?
På trods af at dommene ikke vurderes at være principielle, så mener Vindmølleindustriens adm. direktør Jan Hylleberg, at det er iøjnefaldende, at Taksationsmyndigheden bortdømmes, da den har fulgt de udstukne retningslinjer:

”Jeg må sige, at dommene som sådan ikke springer i øjnene, men det, at Taksationsmyndigheden bliver underkendt, er i sig selv specielt, da myndigheden har fulgt de udstukne retningslinjer. Samtidig tegner der sig, mig bekendt, ikke samme billede af domstolsafgørelser, når der fx anlægges en motorvej, og ejendomme i den forbindelse eksproprieres.”

Hos Taksationsmyndigheden giver den ene dom ikke anledning til at ændre praksis, men i kølvandet på den anden dom er myndigheden gået i tænkeboks for at vurdere, hvad denne dom vil betyde fremadrettet.

”Taksationsmyndigheden vil nu overveje, om dommen bør få betydning for myndighedens måde at behandle sagerne på fremover, eller om dommen må anses for begrundet de konkrete omstændigheder i sagen,” siger Søren H. Mørup, formand for Taksationsmyndigheden i region Nordjylland.

De to domme

I den ene dom var der lavet en forkert visualisering af de kommende vindmøller, og derfor fik naboen tilkendt 100.000.- mere i erstatning.
 
I den anden dom førte naboen bevis for, at genen fra vindmøllerne var større end først vurderet og fik derfor tilkendt 150.000.- mere i erstatning.
 

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf