Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2013 Stor forskel på antallet af klager i kommuner

18.09.13

Stor forskel på antallet af klager i kommuner

En ny undersøgelse viser, at der er meget stor forskel på antallet af klager over vindmøller i landets kommuner. Svendborg Kommune er klar danmarksmester med 99 klager i 2011 og 2012, hvilket er mere end en tredjedel af alle klager i landet. Situationen er fastlåst, mener kommunen.

Svendborg Kommune skiller sig voldsomt ud fra resten af landets kommuner når man kigger på antallet af klager over vindmøller. Kommunen modtog i 2011-2012 99 ud af landets samtlige 274 klager over vindmøller. Modsat 80 pct. af landets kommuner, som årligt har ingen eller en klage. Samtidig er det blot to husstande, der står bag ni ud af ti af klagerne i kommunen, og kommunen medgiver, at de står i en noget speciel situation.

”Det, der kendetegner situationen, er, at det er ganske få enkeltpersoner, der har klaget mange gange. Jeg vil mene, at der er forskel på om det er 50 enkeltpersoner, der klager én gang eller om det er tre enkeltpersoner, der hver klager 15 gange. Situationen er udtryk for, at det er nogle meget aktive beboere, og det er jo faktisk positivt,” siger Henning Mortensen, miljømedarbejder i Svendborg Kommune.

Mønstret fra Svendborg Kommune, hvor to husstande står bag langt størstedelen af klagerne, er også at finde i Holbæk Kommune, hvor det er én husstand, der står bag ca. 90 pct. at kommunens i alt 50 klager i 2011 og 2012.

Fastlåst situation
I Svendborg har Henning Mortensen en forklaring på, hvorfor der bliver ved med at komme klager, selvom reglerne er overholdt.

”Klagerne mener, at møllerne kører ulovligt, mens vi som tilsynsmyndighed mener, at de kører i lovlig drift. Så vi har to modsatrettede holdninger, og vi mener på baggrund af støjmålingerne, der opfylder vindmøllebekendtgørelsen, at der ikke er noget at komme efter i forhold til driften. Det er de (klagerne, red.) ikke enige i og bliver ved med at klage, hvilket de jo har ret til.”

Hvad kan I gøre ved situationen fremadrettet?
”Det er en meget ærgerlig situation for kommunen, da vores situation er ret fastlåst. Vi forsøger, at komme mere i dialog med disse klagere og forsøger at fortælle dem, hvorfor vi mener, som vi gør. Det gør dog ikke indtryk på dem,” påpeger Henning Mortensen.

Baggrund

Svendborg Kommune har opstillet 32 MW og i alt 43 vindmøller i alle størrelser. 

Undersøgelsen er lavet af VidenOmVind, og inkluderer 81 ud af 82 kommuner, der har opstillet vindmøller. Syddjurs har som den eneste kommune med vindmøller ikke medvirket.

Download

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Klageadgang i forhold til vindmøller

Man kan som borger klage til kommunen, hvis man mener, at vindmøllerne ikke overholder de lovgivningsmæssige krav. Det er kommunerne, der har til opgave at føre tilsyn med vindmøllerne og skride ind, hvis lovgivningen ikke overholdes.

Læs mere (pdf)
 

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf