Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2013 Leverandørerne ser ind i positivt år

04.09.13

Leverandørerne ser ind i positivt år

En rundspørge til leverandørerne til vindindustrien viser, at den samlede gruppe af leverandørvirksomheder har pæne forventninger til udviklingen 12 måneder frem. Særligt er forventningerne til udviklingen i Danmark vokset fra tidligere og tallene vækker glæde hos Vindmølleindustrien, der dog også maner til besindighed.
De danske leverandører til vindindustrien forventer, at omsætningen stiger både i den danske del af deres forretning og i den del af deres forretning, som er baseret i udlandet. Samtidig forventer leverandører også at ansætte flere medarbejdere både i Danmark og udlandet.
 
”I forhold til tidligere år er det glædeligt, at de danske leverandører igen forventer vækst i Danmark og at væksten udenfor Danmark ventes at fortsætte i det nuværende tempo. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at virksomhederne forventer vækst i en tid, hvor flere internationale aktører kommer ind på markedet. Forventningerne indikerer, at visse markeder er i bedring og at mange virksomheder har forbedret deres konkurrencesituation bl.a. ved at reducere deres omkostninger,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.
 
Sidste års leverandøranalyse forudsagde en svag tilbagegang i omsætning og beskæftigelse i Danmark i indeværende år.
 
Mange vender stadig hver en krone
Leverandørernes positive forventninger til det kommende år opvejer dog ikke de tidligere års udfordringer i branchen, hvor senest 2013 har budt på mange udfordringer. Derfor er Jan Hylleberg ikke klar til at afblæse krisen;
 
”Som samlet gruppe klarer leverandørerne sig rigtig godt her i slipstrømmen på krisen, men mange virksomheder er fortsat i gang med at konsolidere sig og tilpasse forretningen til de nye vilkår i branchen.”
 
”Hvis man dog skal pege på en positiv faktor, som krisen har medført, så er det, at virksomhederne generelt er blevet mere konkurrencedygtige og produktive. Det ser vi i og med, at vækstforventningerne til omsætningen overgår forventninger til beskæftigelsen.”
 
Samtidig med at virksomhederne har tilpasset deres forretninger, har flere også rettet deres opmærksomhed på havvindmøllemarkedet. 

Offshore vind i vækst
Markedet for offshore vind er i fortsat vækst og stadig flere lande og virksomheder ser positivt på havvindmøller. I takt med denne udvikling vokser andelen af leverandører, der får deres omsætning fra offshore vind og ca. 30 pct. af omsætningen i branchen er bundet i denne sektor. Frem mod 2020 er markedet i stadig større vækst, men inden da er der på kort sigt udfordringer i offshore-markedet.
 
”Der er ingen tvivl om, at offshore-markedet er en stor vækstmotor i den danske vindindustri med store aktiviteter i Danmark, men især i vores nærmarkeder. På kort og mellemlang sigt ser det dog ud til, at der vil opstå et ’hul’ i 2015, hvor der ikke er så mange projekter i gang. Hvis der i det kommende år ikke bliver planlagt flere projekter bliver branchen nødt til at tage højde for dette lille bump på vejen frem mod 2020,” afslutter Jan Hylleberg.

Sådan gjorde vi

I forbindelse med udarbejdelsen af Vindmølleindustriens Leverandøranalyse spørges leverandørerne i vindindustrien om deres forventninger til fremtiden. 
 
123 ud af 235 adspurgte medlemsvirksomheder har svaret. Producenter, energiselskaber, developere, uddannelsesinstitutioner mm. er ikke adspurgt.

Baggrund

Vindmølleindustriens Leverandøranalyse udarbejdes i samarbejde med Deloitte og udkommer senere på efteråret.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf