Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2013 Få klager over vindmøller

18.09.13

Få klager over vindmøller

Antallet af vindmølleklager er meget lavt. Det viser en ny undersøgelse blandt de kommuner, der har opstillet vindmøller. Resultatet overrasker ikke hos Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening, der påpeger, at vindmøller udgør et langt mindre problem end mange tror.

Bølgerne i den danske vindmølledebat går til tider højt, og holdningerne til vindmøller er mange. En ny undersøgelse fra VidenOmVind, der inkluderer alle kommuner med opstillede vindmøller, giver nu mere information til brug i debatten. Konklusionen er bl.a., at antallet af folk der klager over vindmøller i det danske landskab, reelt er ganske få.

I 4 ud af 5 danske kommuner, hvor der er sat vindmøller op, var der i 2011 og 2012 ingen eller kun en klage over vindmøller. I alt har 81 ud af 82 kommuner med vindmøller opgjort antallet af klager over alle former for vindmøller, også hustandsvindmøller. 

Sammenlagt er der blevet klaget 131 gange i 2011 og 143 gange i 2012. Heraf stammer over 50 pct. af klagerne fra de samme to kommuner. Begge kommuner oplyser, at det er samme husstande, der står bag størstedelen af klagerne. I Svendborg Kommune betyder det konkret, at de samme to husstande har indsendt størstedelen af de 99 klager, som kommunen har modtaget de to år. Undersøgelsen viser altså, at op imod halvdelen af alle klager over vindmøller i Danmark stammer fra tre husstande.

”De danske politikere og beslutningstagere bliver nødt til at tage disse tal til efterretning. Vi taler om sammenlagt 143 klager i 2012, hvoraf samme få personer står for op imod halvdelen af klagerne. Tager man de meget aktive vindmøllemodstandere ud af det samlede billede ser vi, at der kun er ganske få klager på tværs af hele landet. Dermed er den skræmmekampagne, som modstandere af vindmøller fører, ikke udtrykt for et realistisk billede af naboskabet til vindmøller,” påpeger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

Fokus på reelle klager
Tidligere er det blevet afdækket, at det er meget få personer, der driver debatten mod vindmøller og dette mønster gentager sig nu i den nye undersøgelse. Den nye undersøgelse viser, at det også er meget få personer, der klager over vindmøller. 

”Mønsteret med få meget aktive personer gentager sig. Det sætter endnu engang vindmølledebatten i perspektiv og bekræfter, at vindmøller slet ikke udgør det problem, som nogle få gerne vil gøre det til,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien, og afslutter:

”Det er samtidig meget tankevækkende, at meget få privatpersoner bruger klageadgangen i så voldsom grad, som tilfældet er. Det tyder på, at klagerne også benyttes i en ideologisk modstand mod vindmøller. Det er selvsagt problematisk, da klageadgangen bør reserveres til reelle problemer, hvor kommunerne selvsagt skal gribe ind, hvis der er problemer med et givent projekt.”

Download

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Baggrund

Læs den fulde rapport fra VidenOmVind på videnomvind.dk

Undersøgelsen fra VidenOmVind indeholder svar fra 81 ud af 82 kommuner, der har opstillet vindmøller.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf