Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Vindmøllestøj giver ikke diabetes

16.04.18

Vindmøllestøj giver ikke diabetes

Artikel to i rækken af seks artikler om eventuelle helbredseffekter ved vindmøllestøj er netop offentliggjort. Studiet omhandler sammenhængen mellem vindmøllestøj og diabetes, og finder ingen sammenhæng.

Studiet ”Long-term exposure to wind turbine noise at night and risk for diabetes: a nationwide cohort study” er udført af forskere ved Kræftens Bekæmpelse og sammenholder langtidsudsættelse i boligen for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten og risiko for nyopstået diabetes i perioden 1996-2012. I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2012 har ligget inden for 6 km af en vindmølle.

I undersøgelsen indgik alle voksne mellem 25 og 84 år, hvor det fremgik af CPR-registeret, at de havde boet i boligen i mindst et år i tiden fra 5 år før opsættelse af en vindmølle til udgangen af 2012. For alle deltagerne forelå der desuden oplysninger om, hvor de havde boet fra 5 år før de indgik i studiet og indtil 5 år efter fraflytning.

Forekomsten af diabetes blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og Diabetesregisteret. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den beregnede gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i den sidste 1-årige og 5-årige periode, inden deltagerne udgik af undersøgelsen. Deltagelse i undersøgelsen ophørte, når en deltager fik diabetes, blev 85 år eller døde.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsens resultater ikke støtter en sammenhæng mellem langtids natlig udsættelse for vindmøllestøj og en højere risiko for at få diabetes.

Læs også: Helbredsanalyse finder ingen klar risiko ved vindmøllestøj

  • Delundersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research.
  • I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var operative i perioden 1980-2012.
  • Undersøgelsen sammenholder registerdata for diabetes med, om folk er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i henholdsvis 1 og 5 år, inden sygdommen opstod.
  • For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støjen fra alle vindmøller inden for en radius på 6 km.
  • Studiet inkluderede 614.731 personer i alderen 25-84 år.

Læs pressemeddelelse fra Sundheds- og ældreministeriet her.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf