Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Vindmølleeksporten tog et lille dyk i 2017

17.04.18

Vindmølleeksporten tog et lille dyk i 2017

Vindmølleindustriens eksport var i 2017 på 54,4 mia. kr., svarende til 3,7 pct. af den samlede eksport og 2,25 pct. af Danmarks BNP. Storbritannien indtog placeringen som det væsentligste eksportmarked i 2017 – et år, hvor eksporten faldt en anelse. Det fremgår af nye tal fra Vindmølleindustrien udarbejdet af Damvad Analytics.

Vindmølleindustriens branchestatistik for eksporten i 2017 viser med al tydelighed, at den danske vindmølleindustri afsætter varer og serviceydelser verden over. Vindmølleindustrien i Danmark (energiselskabet undtaget) har siden 2006 øget eksporten med 38 pct. til 54,4 mia. kroner i 2017, men oplevede dog et mindre fald på 3 pct. fra 2016 til 2017.

”Vindmølleindustriens eksport varierer fra år til år som konsekvens af store udenlandske ordre og afsætningen på det danske marked. Det overordnede billede er dog, at eksporten er vækstet over den seneste årrække i takt med at konkurrencen globalt er taget til, hvilket er meget positivt,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

I alt var eksporten fordelt med 11,1 mia. kr. på serviceydelser og 43,2 mia. kr. på varer. Eksporten af varer fra vindmølleindustrien udgjorde 6,7 pct. af den danske vareeksport i 2017.

Tyskland og Storbritannien bytter plads
Vindmølleindustriens branchestatistik for eksporten viser, at Storbritannien i 2017 var det vigtigste eksportmarked for den danske vindmølleindustri målt på værdien af vareeksporten. Dette er hjulpet på vej af, at Storbritannien installerede ca. 3.200 MW vind i 2017 sammenholdt med godt 700 MW i 2016. I alt aftog det britiske marked 37 pct. af vareeksporten svarende til 15,9 mia. kr. Eksportandelen til Tyskland faldt fra 31 pct. i 2016 til 18 pct. i 2017.

”Vindmølleindustrien afsatte i 2017 mere end halvdelen af varerne i Storbritannien og Tyskland, og de to markeder vil også fremover være særdeles vigtige, da de fortsat har ambitiøse planer for deres grønne omstilling med billig vindenergi. Generelt ser vi dog, at branchen afsætter sine varer verden over, hvilket understreger det globale udsyn, som branchen har,” siger Jan Hylleberg. Både Kina, Australien og USA er blandt de vigtigste eksportmarkeder for vindmølleindustrien i 2017.

Danmark har størst værdi af vindmølleindustrien
Med 2,25 pct. af BNP er Danmark det EU15-land, hvor vindenergi har relativt størst betydning. Målt i kroner og ører er Tyskland dog klart det EU15-land, der har størst eksport med ca. 263 mia. kr. I Tyskland udgør denne eksport 0,95 pct. af BNP.

”Danmark har med sin vindmølleindustri et trumfkort, som vi skal gøre meget for at holde fast i. Det gælder fra det teknologiske, hvor vi hele tiden skal være i front med testpladser og på det politiske område, hvor de danske ambitioner altid har været høje, hvilket vi i særdeleshed skal huske, når Folketinget senere i år indgår ny langsigtet energiaftale. En aftale, der skal sikre, at vi også i 2030 er globalt førende,” siger Jan Hylleberg.

Branchestatisk for eksport

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf