Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Tilpasset forretning gav Ymer Technology høj vækst i 2017

12.06.18

Tilpasset forretning gav Ymer Technology høj vækst i 2017

Da Ymer Technology for nylig kunne gøre regnskabet op for 2017, viste det et år med 30 pct. vækst i omsætningen og en forøgelse af medarbejderstaben på 33 pct. i den danske afdeling af virksomheden. Forretningen har været præget af prispres og generelt af forandringer i branchen, men igennem løbende tilpasninger er det lykkedes at sikre væksten.

Siden år 2006 har ingeniørvirksomheden Ymer Technology udviklet og produceret komplette køleløsninger, som hjælper med at kontrollere temperaturen i eksempelvis vindmøllens gearkasse. Målsætningen er at forlænge levetiden af den operative vindmølle på en omkostningseffektiv måde.

Skarpt fokus på at sænke omkostninger
Siden virksomhedens etablering i Danmark for snart 13 år siden har Ymer Technology opnået høje væksttal hvert år. Konkurrencen er skærpet i vindmølleindustrien, og ønsker man at opnå sine vækstmål, kræver det ifølge Jörgen Krogh, divisionsmanager for vindforretningen i Ymer Technology, nogle klare prioriteringer. I 2017 oplevede Ymer Technology generelt en stigende konkurrence i branchen, og derfor har virksomhedens ingeniører igennem året arbejdet på at udvikle endnu mere omkostningseffektive løsninger til kunderne:

”I 2017 har vores ingeniørafdeling nærmest været lagt ned. Afdelingen har arbejdet hårdt på at finde på løsninger, der imødekommer vores kunders behov for at sænke deres omkostninger,” fortæller Jörgen Krogh, divisionsmanager for vindforretningen i Ymer Technology.

Ifølge Jörgen Krogh har Ymer Technology i 2017 fokuseret meget på at levere løsninger til nye markeder, og det har bidraget til årets vækst i omsætningen på 30 pct., hvilket ifølge regnskabet ledte til en bruttofortjeneste på 15,5 mio. kr.:

”2017 var også kendetegnet ved, at vi fokuserede på at sikre forretningsaftaler på nye markeder, såsom det tyrkiske. I det ligger der en masse arbejde i at undersøge markederne, så vi kan sikre local-content løsninger, som løser kundernes behov. Det sætter nye krav til vores produktion, men det har vi lykkedes med”.

En tredjedel flere ansatte på ét år

Tal fra Vindmølleindustriens Branchestatistik 2018 viser, at den nationale beskæftigelse i vindmølleindustrien steg med 2,3 pct., svarende til 757 flere årsværk i 2017 i forhold til 2016. Dermed kom antallet af fuldtidsbeskæftigede i vindmølleindustrien op på i alt 33.662, inkl. energiselskaber med vindaktiviteter, hvilket svarer til 2,3 pct. af alle privatansatte i Danmark.

Ymer Technology fulgte den overordnede tendens i forhold til jobskabelse, og ansatte seks nye medarbejdere og havde ved årets udgang i alt 24 ansatte. Derved voksede virksomhedens antal af medarbejdere procentmæssigt, 33 pct., markant mere end gennemsnittet af branchen.
Jörgen Krogh peger på, at Ymer Technology har gjort meget for at følge med forandringerne i vindmølleindustrien og tilpasse virksomhedens forretning til kundernes efterspørgsel:

”Vi kom i land med løsninger på cost-down projekter, og det har gjort, at 2017 var godt omsætningsmæssigt såvel som at vi kunne byde nye medarbejdere velkommen i virksomheden,” afslutter Jörgen Krogh.

Branchestatistik 2018

Læs mere om udviklingen i omsætningen og beskæftigelsen i vindmølleindustrien i 2017.

Om analysen

Vindmølleindustriens Branchestatistik er udarbejdet af DAMVAD Analytics og er baseret på data fra Danmarks Statistik. Analysen dækker alle virksomheder, der arbejder med vindenergi i Danmark i alle brancher. Analysen indeholder også data fra de 13 største energiselskaber med aktiviteter inden for vind. Disse tal kommer fra virksomhedernes regnskaber.  

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf