Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Tag del i #GoFor35-kampagnen

30.05.18

Tag del i #GoFor35-kampagnen

For at sikre, at EU fastsætter et tilstrækkeligt ambitiøst mål for vedvarende energi i 2030, har den europæiske vindforening, WindEurope, igangsat en social mediekampagne med hashtagget #GoFor35. Kampagnen skal belyse vigtigheden af, at EU fastsætter et mål for vedvarende energi på 35 pct. i 2030.

Vindenergi er i dag den energiteknologi, der udbygges mest med i Europa. Den billige og effektive teknologi skaber tusindvis af arbejdspladser og særligt i de lande, der satser på at sætte ambitiøse mål for vedvarende energi.

I disse uger foregår der diskussioner om målene for vedvarende energi i 2030 i både Danmark og i Europa. Det er forhandlinger, der har afgørende betydning for, hvor hurtigt fossil energi kan blive udfaset på tværs af Europa og sikre, at EU-landene lever op til deres forpligtelser om reduktion af bl.a. CO2-udledninger.

Baggrund for kampagnen
Et mål for vedvarende energi i EU på 35 pct. vil have afgørende betydning for såvel klimaet, den økonomiske vækst og antallet af grønne arbejdspladser.

Kampagnen er for alle, der ønsker, at EU skal sætte et mål på 35 pct. vedvarende energi, hvad end de arbejder med vindenergi, solceller eller blot er en engageret privatperson, der vil sætte fokus på værdien af en ambitiøs energipolitik.

I Vindmølleindustrien bakker vi op om initiativet og inviterer medlemmer og øvrige interesserede til at tage del i kampagnen for at forsøge at sikre at ambitionerne bliver tilstrækkeligt ambitiøse, hvilket kræver et mål på 35 pct. vedvarende energi i EU i 2030.

Fakta

Sådan gør du

Du bestemmer selv, hvordan du vil gøre de danske og europæiske beslutningstagere opmærksom på, at ambitionerne bør være højere end 27 pct.

I Vindmølleindustrien benytter vi Twitter og opfordrer også øvrige deltagere til at benytte Twitter til at dele deres synspunkter på, hvorfor ambitionerne skal hæves.

I sidebaren finde du to billeder, som du kan benytte på sociale medier.

Forslag: Du kan med fordel printe et af billederne og uploade et billede til Twitter, hvor du holder opfordringen om 35 pct. op.

Hvorfor nu?
De europæiske energiministre mødes 11. juni 2018 i Bruxelles for at diskutere ambitionsniveauet for udbygningen med vedvarende energi frem mod 2030. I forhandlingsudspillet, der ligger på bordet, er dette mål kun 27 pct., hvilket desværre ikke vil øge efterspørgslen efter vedvarende energi. Europa-Parlamentet lægger op til, at EU’s VE-mål skal hæves til mindst 35 pct. i 2030.

Ifølge WindEurope vil en forøgelse af målsætningen medføre yderligere 132.000 job i den europæiske vindindustri og øge omsætningen i EU med 92 milliarder euro.

I Danmark er der i dag knap 33.000 ansatte i vindmølleindustrien (2016) og branchen eksporterede i 2017 for godt 54 mia. kr.

Herunder er et tweet fra Vindmølleindustrien.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:

 

 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf