Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Socialdemokratiets energiudspil skubber på Danmarks grønne omstilling

03.05.18

Socialdemokratiets energiudspil skubber på Danmarks grønne omstilling

Socialdemokratiets energiudspil indeholder mange vigtige forslag, som er efterspurgt på tværs af energisektoren og i særdeleshed i vindmøllebranchen i Danmark. Partiet foreslår bl.a. at etablere tre havvindmølleparker på i alt op til 3.000 MW, udbygge med 250 MW landvind(ækvivalenter) årligt og bringe energiforskningen op på 1 mia. kr. årligt.

En uge efter regeringen fremlagde sit længe ventede energiudspil, er Folketingets største parti, Socialdemokratiet, kommet med sit bud på fremtidens energipolitik. Udspillet blev fremlagt af med formand Mette Frederiksen i spidsen på et pressemøde i Kolding, og Vindmølleindustrien tager godt imod udspillet, der bl.a. vil sikre den investorsikkerhed, der er afgørende for at gennemføre den grønne omstilling billigst mulig.

”Der er rigtig mange gode initiativer i Socialdemokratiets udspil. Hvis forslagene kan blive til virkelighed som del af energiforhandlingerne, vil Danmarks grønne omstilling holde momentum og retning frem mod 2030 og samtidig gøre det billigst muligt,” siger Martin Risum Bøndergaard, politik og analysechef i Vindmølleindustrien og fortsætter:

”Socialdemokratiets forslag betyder, at Danmark kan fastholde tempoet i omstilling til grøn energi, herunder ikke mindst med billige hav- og landmølleparker. Samtidig får danske virksomheder og investorer i grøn energi den helt nødvendige investeringssikkerhed, der er afgørende for at fastholde danske grønne arbejdspladser og eksport.”

I Socialdemokratiets forslag lægges der desuden op til, at der udbygges med 250 MW landvindækvivalenter og at konkurrencen mellem sol og vind opretholdes. Partiet ønsker samtidig flere incitamenter for kommuner og lokalsamfund til at opføre anlæg til vedvarende energi.

”Det er afgørende, at der bliver set på kommunernes incitament til at gennemføre den grønne omstilling. Beslutninger om nye vindmøller er lokaldemokratiets ansvar, og med nye incitamenter, såsom lokale fonde, vil endnu flere kommuner kunne bære den grønne omstilling frem, hvilket vil være positivt,” siger Martin Risum Bøndergaard og roser desuden partiet for at fremrykke ambitionen om at Danmark skal være et fossilfrit lavemissionssamfund med 5 år fra 2050 til 2045, hvilket er på linje med bl.a. Sverige.

Foreslår billigere grøn energi
Ud over at Socialdemokratiet ønsker at skrue op for udbygningen med vindenergi og øge målene for 2030 og 2050, så adskiller S-udspillet sig også fra regeringens energiudspil ved at pege på en såkaldt CfD-model – altså måden hvorpå opstillere af bl.a. vindenergi får deres tilskud udbetalt. En CfD-model er også ønsket af Vindmølleindustrien og benyttes i de fleste andre lande.

”Forslaget om at gennemføre udbud baseret på en CfD-model betyder, at Danmark kan få mest mulig grøn strøm for pengene, udfase tilskuddet hurtigst muligt og måske tilmed få skatteindtægter fra vindmølleparkerne. Dette har vi også gentagende gange påpeget forud for regeringens energiudspil, der dog indeholder et forslag om fast tillæg, da det giver større sikkerhed om budgetlægningen i Finansministeriet. Dette forslag betyder, imidlertid også at tilskuddet til landvind ikke vil forsvinde lige så hurtigt, som hvis man benytter en CfD. Jeg håber derfor, at energiforhandlingerne vil tage dette synspunkt i betragtning også,” siger Martin Risum Bøndergaard.

Energimilliarden vender tilbage
Socialdemokratiet har i deres udspil også lagt vægt på at øge de offentlige investeringer i forskning. Konkret ønsker partiet at hæve investeringerne til 1 mia. kr. årligt.

”Energibranchen har et udtalt behov for adgang til forskningsmidler både til teknologier, der er tæt på markedsmodenhed og reel grundforskning. Derfor er det meget positivt, hvis vi atter kan komme retur til ’energimilliarden’, som vi tidligere har haft,” afslutter Martin Risum Bøndergaard.

Læs også: Flot udspil til ny energiaftale fra regeringen

Kontakt

Martin Risum Bøndergaard

Martin Risum Bøndergaard

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Politik og analysechef

Home Telefon: +45 3373 0332

Email:

Læs mere

Du finder Socialdemokratiets energiudspil, offentliggjort 3. maj 2018, her (pdf)


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf