Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Regeringen åbner nyt spændende kapitel for landvind

24.04.18

Regeringen åbner nyt spændende kapitel for landvind

Pressemeddelelse

Regeringen vil fra 2020-2024 afsætte 4,2 mia. kr. til teknologineutral konkurrence mellem landvind, sol, biomasse, biogas samt bølge- og vandkraft. Udspillet er spændende og nytænkende, mener Vindmølleindustrien.

Regeringen sætter endnu mere fart under konkurrencen om tilskudskronerne, skriver Berlingske Business med reference til, at alle elproducerende teknologier, ekskl. storskala havvind, fremadrettet skal konkurrere om tilskudskronerne. Hvis det står til regeringen, skal der fra 2020-2024 årligt afsættes godt 800 mio. kr. til teknologineutral konkurrence, hvilket vil medføre en udbygning med ca. 215 MW landvind årligt, såfremt det er landvind, der vinder i konkurrencen.

”Man må sige, at regeringen åbner et nyt spændende kapitel i dansk energipolitik. For få måneder siden, var der ikke mange, der kunne forestille sig, at sol skulle konkurrere med bølgekraft og biogas, men det er den virkelighed, som regeringen nu åbner op for. Det er både interessant og spændende, da det vil bane vej for de billigste strømproducerende teknologier og dermed billigst mulig grøn omstilling for danskerne,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

”At vi i Danmark er i stand til at lave reel teknologineutral konkurrence understreger, at vi er nået rigtig langt i den grønne omstilling. Nu må vi selvfølgelig se, hvordan regeringen helt konkret forestiller sig detaljerne i så bredt et teknologineutralt udbud. Ideen om at sætte konkurrencen fri er meget attraktiv, vel at mærke, hvis der er fair og lige adgang til tilskudskronerne på tværs af teknologier.”

Kommunale incitamenter skal findes
Den 21. februar 2018 udløb den grønne ordning, der hidtil har sikret kommuner en kontant gevinst for at planlægge for landvind. Siden udløbet har Vindmølleindustrien argumenteret for, at der findes et nyt kommunalt incitament for at planlægge for vedvarende energi. Til dette formål har Vindmølleindustrien tidligere lanceret en række konkrete forslag.

”Vi ser desværre i dag, at nogle kommuner melder pas til den grønne omstilling og ikke planlægger for områder til vindenergi, hvilket selvfølgelig er en forudsætning for, at teknologierne kan konkurrere frit og danskerne kan få mere grøn strøm. Derfor skal energiaftalen også igangsætte et arbejde med at reformere planlægningen og sikre nye incitamenter i kommunerne, da en billig grøn omstilling forudsætter, at kommunerne finder områder til opstilling af vindmøller,” afslutter Jan Hylleberg.

Læs også: Havvindudspil – vision på plads, men konkret plan mangler

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf