Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Meningsmåling viser overbevisende opbakning til landvind

26.06.18

Meningsmåling viser overbevisende opbakning til landvind

Mere end syv ud af 10 danskere er enige i, at der skal opstilles vindmøller på land både nu og i fremtiden. Det fremgår af en meningsmåling lavet af Wilke for Vindmølleindustrien. Målingen viser endvidere, at to ud af tre mener, at et stop for landvindmøller vil være skadeligt for Danmarks grønne omdømme.

Landvindmøller er ofte et omdiskuteret emne rundt om i det ganske land. Det gælder også på Christiansborg, hvor der i disse dage er drøftelser af, hvor stor satsningen på landvind skal være frem mod 2025 og om der i det hele taget skal opstilles flere landvindmøller.

I en ny meningsmåling gennemført af Wilke, har Vindmølleindustrien bedt et repræsentativt udsnit af danskerne om at forholde sig til netop dette spørgsmål.

Målingen viser, at 71 pct. af danskerne er enige i, at der både nu og i fremtiden skal stilles vindmøller op på land. 10 pct. mener, at man kan droppe landvind, mens den resterende gruppe forholder sig neutrale.

”Målingen viser klart, at danskerne over en bred kam ønsker, at der fortsat skal stilles landvindmøller op. Det er glædeligt, og understreger endnu engang den opbakning, der er til vindenergi i Danmark. Målingen sender et klart signal til politikerne om, at al snak om et forbud mod landvind vil være i modstrid med det, som befolkningen ønsker. Derfor bør det politiske spørgsmål ikke være om vi skal have vindmøller, men i stedet hvordan vi bedst sikrer, at kommuner og lokalsamfund får gavn af naboskabet til vindmøller,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Enighed på tværs af midten
Fordeles besvarelsen på partiblokke, baseret på hvem de adspurgte ville stemme på ved næste Folketingsvalg, er enigheden meget markant. I den såkaldte røde blok er sammenlagt 75 pct. enige i, at opstillingen af landvindmøller skal fortsætte, mens tallet er 73 pct. for blå blok.

 
”Det er positivt, at der på tværs af vælgerne i rød og blå blok er solid enighed om, at der skal opstilles vindmøller på land både i dag og i fremtiden. Det er et godt tegn forud for indgåelse af energiaftalen, der også skal være så bred som muligt på tværs af Folketingets partier,” siger Jan Hylleberg.

Vindmøller hænger sammen med et grønt brand Målingen, der er gennemført blandt 1.016 danskere, viser, at godt 65 pct. mener, at det vil være skadeligt for Danmarks grønne omdømme, hvis opstillingen af landvind stoppes.
 
”Landvind startede Danmarks grønne omstilling i 1970’erne og er i dag synonym med Danmarks grønne brand ude i verden og et varemærke for Danmark, som vi skal værne om. Det er danskerne tydeligvis enige i, da et klart flertal mener, at et stop for landvind vil skade vores grønne omdømme,” siger Jan Hylleberg. 
 
Knap 14 pct. af de adspurgte mener ikke, at det vil være skadeligt for det grønne omdømme for Danmark.

Note

Målingen er gennemført af Wilke i perioden 8. - 15. juni 2018. Usikkerheden i meningsmålingen er +/- 3 pct. Usikkerheden stiger dog i takt med, at besvarelserne bliver færre. I tilfældet med Dansk Folkepartis vælgere (midterste figur), repræsenteret ved 98 ud af 1.016 besvarelser, er usikkerheden +/-10 pct.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf