Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Højesteret cementerer praksis om værditabsordning for vindmøller

29.06.18

Højesteret cementerer praksis om værditabsordning for vindmøller

Højesteret har 29. juni sat endeligt punktum i en række sager om værditabserstatning i forbindelse med vindmølleparken Nørhede-Hjortmose i Rindkøbing. Højesteret stadfæster landsrettens afgørelser af 29. marts 2017 i sager om værditab til naboejendomme til vindmølleparken, og fastslår at Taksationsmyndighedens afgørelser i sager om værditab alene kan ændres ved domstolene såfremt der er tale om, at Taksationsmyndigheden har foretaget sit skøn på fejlagtigt grundlag f.eks i form af fejlagtige støjmålinger.

I sagen blev det ikke påvist, at den oprindelige afgørelse om erstatning for værditab fra Taksationsmyndigheden var truffet på baggrund af fejlagtigt materiale, og Højesteret afviste derfor påstanden om forhøjelse af erstatningsbeløbet til de berørte ejendomsejere.  

Med afgørelsen i Højesteret har vindmølleopstillere landet over fået en klar tilkendegivelse af, at de kan fæstne lid til Taksationsmyndighedens afgørelser i sager om værditab, og dermed en sikkerhed for erstatningsbeløbet på et tidligt tidspunkt i projektforløbet, hvilket eliminerer en usikkerhed i projektet.

"Det er naturligvis vigtigt, at berørte ejendomsejere får den erstatning de er berettiget til, men samtidig er det også et væsentligt hensyn at opstiller af vindmøller ikke skal gennem hele domstolssystemet, førend der kan sættes to streger under erstatningsbeløbet til de berørte ejendomsejere," siger Camilla Holbech, souschef i Vindmølleindustrien.  

Taksationsmyndighedens praksis er udviklet over de knap ti år værditabsordningen har været en del af rammeværket for opstilling af vindmøller, og myndighedens afgørelser har stor betydning for de berørte naboer. 

"Taksationsmyndighedens afgørelser har stor indflydelse på, hvordan danskere, der bor tæt på vindmøller, stiller sig til naboskabet med vindmøllerne, da størrelsen af den tilkendte erstatning kan betyde en del for, hvorvidt en omboende nabo oplever sig generet. Samtidig er retssikkerhed for vindmølleudvikler også udfordret af de langvarige retssager, der har været ført på området," afslutter Camilla Holbech.

Kontakt

Camilla Holbech

Camilla Holbech

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Souschef

Home Telefon: +45 3373 0343

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf