Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Havvindudspil – vision på plads, men konkret plan mangler

22.04.18

Havvindudspil – vision på plads, men konkret plan mangler

Pressemeddelelse

Regeringen er kommet med et flot havvindudspil. Det vil bidrage positivt til at fastholde de grønne danske ambitioner, men for at Danmark også internationalt opfattes som førende på havvind, håber Vindmølleindustrien på en mere konkret plan for opstillingen helt frem mod 2030. Ikke mindst af hensyn til produktion og beskæftigelsen i Danmark.

Planen om at etablere en ny havvindmøllepark på 800 MW i 2024, og på sigt endnu mere havvind, er et flot oplæg til forhandling. Regeringens vision for havvind er rigtig, omend der er behov for at planerne bliver mere konkrete og bør rumme mindst 3.000 MW.

”Det er glædeligt, at Folketingets partier nu har et konkret udspil at forholde sig til i forhold til udbygningen med havvind. Visionen er på plads, men når elproduktionen fra havvind ikke forudsætter offentligt tilskud under den kommende energiaftale, så er der ingen grund til at regeringen vil vente til 2022 med at lave en samlet plan for havvind,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien, og fortsætter:

”Det er meget positivt, at regeringen ønsker en ny park på 800 MW etableret i 2024, så vi kan fastholde en stabil opstilling af havvind efter Krigers Flak, der står færdig i 2021. Hvis politikerne mener det, når de siger, at Danmark skal være Silicon Valley for havvind, så må partierne bag en ny energiaftale have en konkret plan herfor helt frem mod 2030. Det har nabolandene og senest også hollænderne, der vil bygge 1.000 MW om året i perioden 2024-2030. Sådanne beslutninger kan virksomhederne planlægge og investere efter, og vi håber, at den endelige energiaftale muliggør det samme i Danmark, da det jo er her vi har arbejdspladser og produktion at beskytte.”

Regeringen oplyser, at man i 2022 vil beslutte, om der skal opføres yderligere havvind i årene frem mod 2030.

”Yderligere prisfald på havvind kræver investeringer, og investeringsbeslutningerne vil blive taget på denne side af 2020 ud fra de politiske planer, de enkelte lande har. Hvis man venter til 2022 med at træffe konkrete beslutninger om større ambitioner, stiller man Danmark dårligt i konkurrencen om investeringer i produktion og arbejdspladser,” siger Jan Hylleberg og fortsætter:

”Vindenergi har aldrig været billigere og vil i det kommende årti være en fri ressource, som kan opstilles uden tilskud. Når vores nabolande kan planlægge for adskillige parker frem mod 2030, så bør vi i vindenergiens hjemland også være i stand til allerede nu at blive enige om mere end én havvindmøllepark, og derfor håber jeg, at der i forhandlingslokalet vil være villighed til at være mere konkrete på Danmarks vegne. Regeringens konstruktive udspil muliggør det.”

Vindmølleindustrien har lagt op til, at Danmark udbygger med yderligere 3.000 MW frem mod 2030, da samfundet i samme periode skal elektrificeres markant og derfor enten selv kan aftage strømmen eller kan sælge strømmen til udlandet, som en råvare som det er gjort i årtier med olie og gas.

”Energipolitik er i dag erhvervspolitik og ingen lande har så oplagt en erhvervs- og industripolitisk grund til at gå forrest som Danmark. Hvis ikke vi i Danmark satser på vedvarende energi, så vil det være langt sværere for branchen at opretholde Danmark som produktionsland,” afslutter Jan Hylleberg.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf