Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Grønt vækstteam skal sikre mere innovation og eksport

08.05.18

Grønt vækstteam skal sikre mere innovation og eksport

Regeringen nedsætter nu et vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, der skal komme med anbefalinger til forbedrede rammevilkår for erhvervslivet når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation. Vindmølleindustrien ser frem til det vigtige arbejder, der også vil styrke den danske energieksport.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har netop nedsat regeringens vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet skal fokusere på at forbedre rammevilkårene med særligt fokus på digitalisering og udvikling af nye forretningsmodeller.

Vindmølleindustrien i Danmark er den gren af energi- og miljøbranchen, der bidrager mest med eksport og jobskabelse, og her er mulighederne for digitalisering store og behovet for forbedringer af rammevilkårene ditto. Adm. direktør i Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg tager derfor godt imod det nye vækstteam.

”Der er fortsat et kæmpe potentiale for vækst og jobskabelse i den danske energibranche, og det nye vækstteam vil kunne bidrage positivt til denne udvikling. På området for digitalisering har vi kun set toppen af isbjerget i vindmølleindustrien, og vækstteamet vil forhåbentlig bidrage til, at Danmark fortsat vil være i front med at udvikle og afprøve nye løsninger,” siger Jan Hylleberg og fortsætter:

”Jeg ser meget frem til at byde ind i processen i det nye vækstteam, så vi også via denne vej fremmer mulighederne for øget eksport og jobskabelse. At regeringen tager dette skridt nu, er meget vigtigt, da konkurrencen er tiltagende på globalt plan. Derfor er der også behov for, at der kommer en ambitiøs energiaftale, da det for alvor vil være den drivende kraft i at fremme erhvervsinteresserne på energiområdet i Danmark.”

Erfarne kræfter bag anbefalingerne
Det er Lars-Peter Søbye fra COWI, der skal stå i spidsen for vækstteamet, der bl.a. også tæller Christian Venderby fra verdens største vindmølleproducent, Vestas.

”Det er afgørende vigtigt for dansk erhvervsliv og Danmark, at vi bevarer vores globale førerposition. Jeg glæder mig til at rulle ærmerne op og arbejde tæt sammen med en række af de andre stærke aktører i branchen og de involverede ministerier. Mulighederne i det globale marked for grøn energi er gigantiske; Der skal f.eks. investeres 13.500 mia. USD frem mod 2030 for at opfylde Parisaftalens målsætninger. Vi har en enestående mulighed for at levere de løsninger, verden i stigende grad efterspørger, men vi skal have overvundet nogle barrierer; f.eks. i forhold til at udnytte det store potentiale inden for Big Data og digitale løsninger. I de kommende seks måneder vil vi udvikle en række anbefalinger til regeringen. De vil være konkrete, målbare og realistiske. Danmarks vinderopskrift er at fastholde det tætte parløb mellem politikere og virksomheder," siger formand for vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi og understreger, at han er glad for opgaven.

Vækstteamet skal levere sine anbefalinger i slutningen af 2018.

Vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi består af følgende medlemmer:

 • Lars-Peter Søbye, CEO, COWI (Formand)
 • Mads Nipper, CEO, Grundfos
 • Steen Donner, Adm. Direktør, DTU Science Park
 • Hanne Christensen, Managing Director, Water, Rambøll
 • Märtha Rehnberg, Partner, DareDisrupt
 • Helene Egebøl, CEO, Schneider
 • Claus Madsen, CEO, ABB Danmark
 • Christian Venderby, Senior Vice President, Vestas
 • Martin Manniche, Stifter, Formand og CEO, Greenwave Systems
 • Malou Aamund, Direktør, Google Danmark
 • Johanne Staugaard Johansen, Stifter og CEO Maple

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf