Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Folketinget stemmer grønt til verdens bedste testfaciliteter

29.05.18

Folketinget stemmer grønt til verdens bedste testfaciliteter

Vindmøllebranchen kan fra 2019 teste og afprøve fremtidens vindmøller på testcenteret i Østerild. Et flertal i Folketinget har netop stemt for at udbygge testcenteret med to pladser og i Høvsøre ditto med to pladser. Her afventer udvidelsen dog en endelig blåstempling af Natura-2000 i EU-Kommissionen. 
 
Med beslutningen, som er truffet af et flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, har aktørerne i vindmøllebranchen fortsat adgang til verdens bedste testfaciliteter for vindmøller. Aftalen er det endelige punktum i processen for udvidelsen af de to danske testcentre for fuldskala vindmøller, og det vækker glæde i Vindmølleindustrien. 
 
”Det er en meget stor dag, da optimale ramme for test og udviklingen af fremtidens vindmøller er absolut essentielt for vindmølleindustriens aktører og for at bringe prisen på grøn strøm fra vindmøller endnu længere ned,” siger Camilla Holbech, souschef i Vindmølleindustrien og fortsætter:
 
”Processen har været god og dialogen med myndigheder og partierne bag aftalen har været præget af en høj grad af vilje til at se mulighederne. Lydhørhed og hensyntagen til ønsker fra lokalområdet har stået centralt, antallet af ekspropriationer er søgt begrænset mest muligt, og der er givet rettigheder til borgere i området i forhold til frivillige opkøb af ejendomme. Nu kommer tiden, hvor testpladserne skal etableres og tages i brug, og det forventer jeg vil ske inden for de kommende 12 måneder.”
 
Konkret udvides Østerild i Thy med to vindmøllestandpladser syd for de eksisterende syv testvindmøller. Samtidig øges totalhøjden for de syv midterste vindmøller til 330 meter. 
 
I Høvsøre i Lemvig Kommune betyder udvidelsen at der kan testes vindmøller med en højde op til 200 meter. Den sydligste af de to nye standpladser vil blive placeret i et Natura-2000 område, der er underlagt EU-beskyttelse. 
 
Da partierne bag aftalen om udvidelse af testcentrene har vægtet samfundsmæssige interesser højt, lægges der i aftalen op til at etablere en standplads i Natura-2000-området mod at der foretages kompensationsforanstaltninger i form af ny levestedsarealer for de påvirkede arter.  Dette afventer EU-Kommissionens godkendelse. 
 
”Forslaget om at placere den sydligste standplads på Høvsøre i Natura-2000-området beror på en nøje vurdering af, at områdets funktion kan opretholdes. At et flertal i Folketinget har valgt netop denne løsning betyder også, at der skal foretages færre ekspropriationer, og derfor bakkes forslaget om at gå ind i Natura-2000 området også op af Vindmølleindustrien ligesom Folketinget nu også har gjort det,” siger Camilla Holbech der nu vil afvente EU-Kommissionens vurdering. 
 

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf