Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Flot udspil til ny energiaftale fra regeringen

26.04.18

Flot udspil til ny energiaftale fra regeringen

Pressemeddelelse

Regeringens energiudspil indeholder vigtige og længe ventede tiltag til at bringe den grønne omstilling i Danmark videre i den rigtige retning. Af hensyn til den grønne omstilling, væksten og beskæftigelsen i Danmark, er det afgørende at der skabes klare rammer for udbygningen med vedvarende energi i det kommende årti.
 
Det er et flot og godt forhandlingsudspil til en ny energiaftale, som regeringen netop har offentliggjort. En aftale, der forhåbentlig både bliver langsigtet og ambitiøs i international sammenhæng. 
 
”Det er meget glædeligt, at Folketingets partier nu har et konkret udspil at forholde sig til. Regeringen har lyttet til mange parter, og er kommet med vigtige initiativer, der skal bringe den grønne omstilling videre. Det er meget positivt, at der både er tale om afgiftsreduktioner til fremme af elektrificeringen af boligopvarmningen og udbygning med vind og sol samtidigt med at der også er fokus på energieffektivitet. En flot buket, som dog også har enkelte tidsler,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien og fortsætter:
 
”Vi håber på, at planerne for særligt havvind bliver mere konkrete end tilfældet er. I en situation hvor der inden for en kort årrække ikke ventes at være behov for tilskud til elproduktion fra havvind, så bør den endelige energiaftale indeholde en mere håndfast og ambitiøs plan for udbygningen, da vindenergi er en fri ressource, som Danmark skal satse mest muligt på. Derfor bør energiaftalen udover forslagene på landvind fastlægge planer for mindst tre havvindmølleparker på i alt 3.000 MW allerede nu.”
 
En sådan udbygningsplan vil være på linje med den, som blev fastlagt i energiaftalen i 2012. En aftale, der har sikret et vitalt hjemmemarked for vindmølleindustrien, der samtidigt har forplantet sig i øget eksport, omsætning og beskæftigelse.
 
Fornuftig konkurrence mellem elproducerende teknologier
Regeringen lægger op til, at alle andre elproducerende teknologier end storskala havvind i årene 2020-2024 skal konkurrere om tilskudskronerne fra en og samme pulje. I alt afsætter regeringen 4,2 mia. kr. i perioden. 
 
”Set fra samfundets og statskassens perspektiv er det selvfølgelig fornuftigt at konkurrere om at få mest mulig vedvarende energi for pengene. For at det i praksis kan lade sig gøre, er det dog vigtigt, at der er fair og lige konkurrence mellem teknologierne. For landvind betyder det bl.a., at kommunerne skal have nye incitamenter til at fortsætte den planlægning, der muliggør en grøn omstilling,” siger Jan Hylleberg.
 
Regeringen lægger i sit udspil op til, at investorer i vedvarende energi selv skal bære risikoen ved at investere i Danmarks grønne omstilling. 
 
”Jeg har forståelse for, at regeringen kan være fristet af at mindske sin egen risiko og dermed gøre hverdagens budgetlægning nemmere for Finansministeriet, men det betyder, at man gør vindenergien dyrere og at vi som land får mindre vedvarende energi for pengene.,” siger Jan Hylleberg.
 
Flyttes mere risiko over på investorer i bl.a. havvind, vil det medføre højere risiko og budpriser. Den såkaldte CFD-model som Danmark hidtil har benyttet for havvind er til fordel for både borgerne og investorerne, fordi det giver adgang til billig kapital hos blandt andet pensionskasser og dermed billigst mulig vindenergi.
 
Vigtige livtag med afgifter
Regeringen lægger op til at lempe såvel elafgiften og elvarmeafgiftende permanent fremadrettet som del af deres udspil. Elafgiften lempes med 25 øre/kWh.
 
”Elafgifterne er vokset ud af proportioner og er en hæmsko for omstillingen og brugen af grøn strøm. Lempelserne er derfor rigtig godt nyt. Det samme gælder elektrificeringen generelt, hvor vi dog gerne så, at der også kom et konkret elektrificeringsmål for 2030, som kan skrues op i takt med at samfundet omstilles. Det vil skabe en naturlig efterspørgsel efter vedvarende energi, der i det kommende årti kan opstilles uden offentligt tilskud og derfor skal udnyttes mest muligt,” siger Jan Hylleberg.
 
Yderligere:
Peter Alexandersen, presseansvarlig, 2225 9072 | [email protected]
Jan Hylleberg, adm. direktør, 4033 4445
 
Om Vindmølleindustrien:
Vindmølleindustrien repræsenterer den danske værdikæde inden for vindenergi, der eksporterer løsninger til hele verden. Branchen beskæftiger 33.000 og eksporterede i 2017 for 54,4 mia. kr.
 

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf