Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Danmark skal holde det grønne momentum

19.06.18

Danmark skal holde det grønne momentum

I en kronik i Børsen d. 18. juni melder Anders Runevad, adm. direktør i Vestas, Martin Neubert, adm. direktør, Ørsted Wind Power, Michael Simmelsgaard, adm. direktør, Offshore Wind, Vattenfall, Lars Bondo Krogsgaard, adm. direktør MHI Vestas Offshore Wind, og Andreas Nauen, adm. direktør, Offshore Wind, Siemens Gamesa Renewable Energy klart ud, at den kommende energiaftale skal levere en udbygning af land- og havvind frem mod 2030, hvis Danmarks styrkeposition inden for grøn energi skal fastholdes.

Igennem hele foråret og forsommeren har Folketingets partier intenst diskuteret energipolitik, men uden at kredsen af partier er blevet enige om en langsigtet og ambitiøs energiaftale, som sætter kursen for den danske grønne omstilling.

Danmarks grønne brand har en stor indflydelse på industriens eksport af energiteknologi og -services, og uden klare vilkår og sigtelinjer for fremtiden gambler man både med det danske brand og industriens førerposition, pointerer virksomhedslederne i kronikken

Læs også: Forsinket energiaftale vil have konsekvenser for dansk førerposition.

Balance mellem hav- og landvind
I kronikken understreger de fem virksomhedsledere, at selv om vindenergi er tæt på at kunne være tilskudsfri, så er der fortsat et behov for visibilitet i markedet for både hav- og landvind. Det sikrer nemlig både en investeringssikkerhed ned igennem hele værdikæden samt grundlaget for tilstedeværelsen af en stærk industri i Danmark.

I forlængelse af dette efterspørger de, at Folketingets partier fastlægger en helt klar pipeline for udbygningen af vedvarende energi frem mod 2030 bestående af mindst tre havmølleparker på i alt 3.000 MW.

En klar pipeline for så vidt angår land- og havvind vil mindske usikkerheden om de grønne danske ambitioner og dermed skabe bedre rammer for jobskabelsen og investeringer i bl.a. vindindustrien.
 
Energipolitik er også erhvervspolitik
Afslutningsvist hilser de tre direktører regeringens ambitioner om, at landvind skal konkurrere med bl.a. sol i 2020 velkommen. Situationen er velkendt fra andre markeder, men samtidig peges der i kronikken på, at en klar forudsætning må være, at der er en fair og lige konkurrence mellem teknologierne, og at kommunerne har et incitament til at løfte opgaven med planlægningen.

Læs hele kronikken her (mod betaling)

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf