Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2017 Stor forvirring over nye spærretider

06.04.17

Stor forvirring over nye spærretider

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at der fra 1. juli skal indføres spærretider i myldretiden for særtransporter over 50 meter på en række motorvejsstrækninger. Beslutningen rammer primært vindmøllebranchen, der er en af Danmarks største eksporterhverv.

Beslutningen om spærretider har givet anledning til spørgsmål og undren fra en række af de erhverv, der har særtransporter på de danske motorveje. Ikke mindst i Vindmølleindustrien, hvis medlemmer bliver dem, der rammes af spærretiden.

”Vi er kede af, at der nu er kommet et forbud mod kørsel i myldretiden, da vi allerede havde lavet en frivillig aftale herom. Samtidig er det beklageligt, at det er uklart, hvad indholdet af den politiske aftale konkret er. Politikerne har nu fastlagt, at vi ikke må køre på en række strækninger, men der er usikkerhed om en række meget relevante aspekter såsom mulighederne for stop og de eksakte tidspunkter og strækninger,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Læs også: Vindmølletransporter fylder ikke på E45

Aftalen mellem regeringen og DF er truffet på baggrund af et notat fra Vejdirektoratet, som Vindmølleindustrien og seks andre organisationer har bidraget til udformningen af. Udformningen er sket i august 2016, og indholdet er ikke opdateret som led i den nye politiske aftale, der blev lavet 16. marts 2017.

”Jeg vil på det skarpeste opfordre til, at myndighederne snarest kommer med mere information til branchen, da det pt er uklart, hvilke dele af Vejdirektoratets anbefalinger, der gennemføres, og der er derfor stor usikkerhed for branchens mange aktører og mulighederne for eksport.”

I notatet lægges der op til, at spærretiden vil gælde fra 06-09 og 15-18 på motorvejsstrækningerne E45 fra Hadsten til Kolding V, E20 fra Kolding V til Motorvejskryds Odense samt strækningen E20 Ø Skærup-Fredericia. Hvorvidt dette er del af den politiske aftale vides ikke.

Vindmølleindustrien og seks andre organisationer har skrevet til transportministeren for snarest at få svar på, hvad aftalen konkret indbefatter.

Kort indfasning og manglende rastepladser
Notatet fra Vejdirektoratet pegede oprindeligt på en indfasning af eventuelle spærretider skulle ske med ét års varsel, og at der skulle være muligheder for, at transporterne kunne stoppe på motorvejen. Den nye beslutning tager ikke højde for, at de nuværende rastepladser er for små til vindmølletransporter og samtidig er der kun tre måneder til indfasningen, den 1. juli.

”Vi vil naturligvis rette os efter en spærretid på E45 og E20, men det er samtidig afgørende, at vi kan parkere lovligt og forsvarligt på rastepladser, da alternativet er at parkere i vejkanten eller at fortsætte i spærretiden frem til slutdestinationen,” siger Jan Hylleberg.

”Vi bør få etableret de relevante rastepladser, som Vejdirektoratet anbefaler, og udskyde introduktionen af spærretiderne indtil de er bygget.”

Vindmølleindustrien forventer, at omfanget af vindmølletransporter vil falde yderligere efter sommeren, hvor Siemens Wind Power ventes at lukke vingefabrikken i Engesvang.

Læs også: Få vindmølletransporter på E45

Vindmølleindustrien eksporterede i 2015 for 48,3 mia. kr., svarende til 4,6 af den totale danske eksport. En stor del af denne eksport transporteres over grænsen til Tyskland eller ud via havnen i Esbjerg. 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf