Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2017 Spærretider risikerer at påvirke trafiksikkerheden

17.05.17

Spærretider risikerer at påvirke trafiksikkerheden

Et kommende forbud mod særtransporter over 50 meter kan gå hen og skabe store udfordringer når de indføres fra 1. oktober. Bl.a. skal der tages stilling til betydningen for trafiksikkerheden på mindre veje, lød det fra transportbranchen på et gå-hjem-møde. 
 
For at blive klogere på de kommende spærretider i myldretiden for særtransporter over 50 meter, stillede Vejdirektoratet 16. maj op på et gå-hjem-møde arrangeret af Vindmølleindustrien. Mødet bød på en række input fra transportører og producenter af vindmøllevinger, der er dem, der primært rammes af det kommende forbud. 
 
”Som situationen er nu, har ministeren (transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA)) valgt at indføre nogle regler, som ikke er gennemtænkt. Bl.a. er det uklart, hvordan chauffører skal stille sig i force majeure situationer, og hvor de kan holde ind med de lange transporter,” sagde Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien på mødet. 
 
Konkret kan en spærretid på motorvej E45 og E20 medføre, at vinger vil blive transporteret på landevejen, hvor det er sværere at overhale dem, var en kommentar fra en af deltagerne. Samtidig er der med indførelsen af spærretiderne, der er en treårig forsøgsordning, ikke taget stilling til, hvad man gør, hvis en særtransport utilsigtet ender i myldretiden, hvor der er spærretid.
 
”Det er ikke rimeligt, at chauffører skal tages til indtægt på force majeure som punkteringer eller trafikpropper. Derfor skal der udvikles en procedure, som chaufførerne på særtransporter skal forholde sig til. Fx at de får lov til at køre til nærmeste rasteplads, der er tilpasset transporter over 50 meter,” siger Jan Hylleberg. 
 
 
Når døgnet vendes, stiger prisen
En anden udfordring ved spærretiderne er, at transporter risikerer at blive skubbet til om natten, hvilket alt andet lige vil gøre det dyrere for bl.a. vingeproducenter at eksportere deres produkter. Samtidig vil det yderligere øge transportbranchens udfordring med at skaffe chauffører, der ikke ønsker at arbejde om natten, lød det fra en af mødets deltagere. Endelig er det også om natten, at der laves vejarbejde på motorvejsnettet, hvilket dermed skal indrettes, så lange særtransporter kan passere eventuelle sporomlægninger. 
 
En anden utilsigtet konsekvens af spærretiderne er også at vindmøllebranchens behov for fleksibilitet i ordreleveringer påvirkes. Samtidig vil adgangen til udskibningshavnene i Grenaa og Aarhus, der ligger på ’den forkerte side’ af E45, også blive påvirket. Det betyder, at det bliver sværere at komme til de to havne fra vingefabrikkerne i bl.a. Tyskland, Vestjylland og Aalborg. 
 
”Jeg havde håbet, at den frivillige aftale som bl.a. Vindmølleindustrien, ITD og DTL har arbejdet på med Vejdirektoratet, kunne have afløst en fast spærretid, da det ville sikre mere fleksibilitet. Det er ikke tilfældet, og derfor er jeg glad for, at Vejdirektoratet deltager i denne dialog om at få det bedste ud af situationen,” sagde Jan Hylleberg.
 
Generel vækst i trængsel
Vejdirektoratet er ansvarlig for at administrere indførelsen af spærretiden, og deltog derfor i mødet for at fortælle om betydningen af reglerne. 
 
”Tidsrummet og strækningerne for spærretiden er bl.a. valgt ud fra hensyn til hvor og hvornår, der især er kapacitetsproblemer og for at sikre sammenhæng til alment kendte spærretider. Generelt, og det har ikke noget med de lange transporter at gøre, er der en meget voldsom trafikvækst på især motorvejsnettet i disse år. Det kan nærmest ses med det blotte øje, og sidste år voksede trafikken på motorvejsnettet med ca. 4,5 pct., hvilket er rigtig meget,” fortalte Helga Theil Thomsen, planlægningsdirektør i VD i sit oplæg om spærretiderne. 
 
Fra gå-hjem-mødet blev der peget på, at rastepladsen ved Frøslev N med fordel kunne udvides med mindst 6 pladser til særtransporter over 50 meter. 
 

Flere informationer

Gælder fra 06-09 og 15-18 på E45 fra Hadsten til Kolding V og E20 fra Kolding V til Motorvejskryds Odense samt strækningen E20 Ø Skærup-Fredericia i Trekantsområdet.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf