Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2017 Skønserklæringer er ikke længere tilstrækkelige til at ændre vindmølleerstatninger

25.04.17

Skønserklæringer er ikke længere tilstrækkelige til at ændre vindmølleerstatninger

Vestre Landsret har i otte nye domme konkluderet, at skønserklæringer fra en syns- og skønsmand ikke er nok til at omstøde afgørelser foretaget af Taksationsmyndigheden.

Det sker fra tid til anden, at naboer til vindmølleparker er utilfredse med størrelsen på den værditabserstatning, som de tilkendes som følge af deres naboskab til en kommende vindmøllepark. En erstatning, som tilkendes af den uafhængige Taksationsmyndighed, men som betales af vindmølleopstilleren.

Ved Danmarks største vindmøllepark ved Nørhede-Hjortmose (22 vindmøller), fik otte ud af 34 naboer i byretten medhold i, at den erstatning de var tilkendt fra Taksationsmyndigheden skulle øges. Syv af de otte fik dog mindre, end de havde påstået var tabt af værdi. Byretten baserede sin afgørelse på vurderinger af ejendomspriserne fra en ejendomsmægler, en syns- og skønsmand samt ved egen besigtigelse.

Vindmølleopstilleren ankede efterfølgende sagerne til Vestre Landsret, der den 29. marts i alle otte sager gav vindmølleopstilleren medhold og underkendt dommene fra byretten. Landsretten lagde i sin vurdering vægt på, at Taksationsmyndighedens vurderinger alene kan tilsidesættes, såfremt der er foretaget skøn på et fejlagtigt grundlag. Dermed fastslår landsretten også, at det ikke er tilstrækkeligt, at en ny syns- og skønsmand eller en ejendomsmægler mener, at værditabet er større for at opnå en ændret erstatning.

”Vestre Landsret er meget klar i sin afgørelse, der understreger, at Taksationsmyndighedens arbejde ikke kan tilsidesættes, medmindre der kan påvises fejl i myndighedens vurdering eller i det materiale, der ligger til grund for vurderingen. I den konkrete sag har det ikke været tilfældet, og de oprindelige erstatninger tilkendt af Taksationsmyndigheden må derfor anses som fyldestgørende og passende,” siger Camilla Holbech, chefkonsulent og souschef i Vindmølleindustrien.

Landsrettens vurdering ligger i forlængelse af tidligere domme, hvor der blev tilkendt mere erstatning som følge af fejl foretaget af Taksationsmyndigheden. I 2013 fik en nabo udbetalt 100.000 kr. ekstra som følge af en fejl i visualiseringen og en anden 150.000 kr. da møllerne var større end antaget af Taksationsmyndigheden.

Læs også: Vestre Landsret korrigerer Taksationsmyndigheden


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf