Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2017 Offshore vind vinder frem

07.04.17

Offshore vind vinder frem

I en ny analyse af offshore vind og olie/gas sektorerne fra Region Syddanmark går beskæftigelsen og omsætningen i offshore vind frem. Dog falder omsætning, eksport og beskæftigelse samlet set fra 2014 til 2015 grundet olieprisens deroute. For første gang er omsætningen i offshore vind større end i olie/gas.

For anden gang har Region Syddanmark i samarbejde med bl.a. Vindmølleindustrien og Olie/Gas Danmark analyseret en række vigtige pejlemærker for virksomhederne i offshore vind og olie/gas sektorerne i Danmark. I alt har analysen identificeret 899 virksomheder, som værende aktive i offshore vind og/eller olie/gas.

Analysen forholder sig til tallene for 2015 og viser en samlet beskæftigelse på ca. 28.000 fuldtidsansatte, fordelt nogenlunde ligeligt i vind og olie/gas. Dog har offshore vind overhalet olie/gas målt på omsætning, og ifølge Region Syddanmarks analyse var omsætningen på 62 mia. kr. ud af en samlet omsætning på 116 mia. kr. I alt blev der eksporteret for 52 mia. kr., heraf ca. 20 mia. kr. fra offshore vind.

Beskæftigelsen er ikke overraskende størst i Region Syddanmark, hvor Esbjerg, landets offshore-hovedstad, ligger. Godt 10.000 arbejder med offshore vind og/eller olie/gas i regionen, efterfulgt af Region Hovedstaden, hvor knap 10.000 arbejder. De 899 identificerede virksomheder er fordelt på 1.796 arbejdssteder i landet.

Offshore-sektoren forsker mere end gennemsnittet
Analysen viser desuden, at virksomhederne i offshore vind og/eller olie/gas er betydelig bedre end det generelle erhvervsliv til at lave forskning og udvikling. Eksempelvis søgte 13 pct. af virksomhederne i sektoren om et patent i 2014, mens det blot gjaldt 4 pct. for det generelle erhvervsliv. Af virksomheder, der udelukkende arbejder med vindenergi søgte 9 pct. patenter.

Læs også: Universiteter er med i maskinrummet

Analysen understreger også en anden kendt pointe, nemlig, at store virksomheder forsker og udvikler mere end små. Eksempelvis er det knap 30 pct. af de små virksomheder i offshore vind og/eller olie/gas, der har lavet produkt- eller procesinnovation i 2014, mens det gælder for godt 50 pct. af de store virksomheder (flere end 100 ansatte).

Positiv tro på fremtiden 
155 virksomheder med fokus på offshore vind har i marts 2016 svaret på deres forventninger til omsætningen fra 2017 til 2020. Svarene indikerer, at der ventes pæn vækst, idet 58 pct. forventer, at omsætningen øges, og 39 pct. forventer en status quo. Forventningerne skal ses i lyset af, at vindbranchen gennemgår en kraftig konsolidering, hvor der er store forventninger om innovation og prispres fra bl.a. vindmølleproducenterne.

Læs mere: Haves: Store vækstforventninger – Mangles: Politisk klarhed

Baggrund

Du finder hele analysen fra Region Syddanmark her (pdf)

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf