Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2017 Ny online-uddannelse i vindenergi

19.04.17

Ny online-uddannelse i vindenergi

DTU gør det med en ny online uddannelse muligt, at uddanne sig til Master i Vindenergi med ni onlinekurser og et afgangsprojekt. Efteruddannelsen kan fordeles ud over fire år og svarer til ét år på fuld tid, hvilket gør det muligt for deltagerne at have et fuldtidsjob samtidig.
 
Siden 2002 har DTU, som et af de eneste universiteter i verden, tilbudt en dedikeret kandidatuddannelse i vindenergi. Nu går DTU skridtet videre og tilbyder en helt ny mulighed for at tage en godkendt masteruddannelse i vindenergi – denne gang online. 
 
”Det er et rigtig spændende initiativ, der vil gøre det muligt for flere at få en master-uddannelse. Væksten i vindmøllebranchen betyder, at der er stor efterspørgsel efter ingeniører og andre specialister i branchen, og uddannelsen kan forhåbentlig bidrage positivt ved at uddanne flere specialister i vindenergi. Jeg synes det er positivt, at DTU på denne måde skaber en uddannelse, som passer ind i en travl hverdag, og som muliggør, at folk kan fortsætte deres karrierer og familieliv sideløbende med at de specialiserer sig,” udtaler Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.
 
Uddannelsen henvender sig hovedsageligt – men ikke udelukkende – til folk i erhvervslivet, som vil dygtiggøre sig inden for en række af de vigtigste aspekter inden for vindenergi. 
 
”Vi har talt med aktører i vindenergiindustrien for at sikre os, at de støtter uddannelsen og er interesserede i at sende deres medarbejdere på kursus,” siger studieleder Merete Badger fra DTU, som er seniorforsker og initiativtager til uddannelsen i en pressemeddelelse.
 
Da Master of Wind Energy er udformet som en onlineuddannelse og foregår på engelsk, henvender den sig også til deltagere uden for landets grænser. Ifølge DTU vil uddannelsen være med til at fremme Danmark som international udviklings-, afprøvnings- og videncenter inden for vindenergi. 
 
Optagelse på uddannelsen kræver en relevant bachelorgrad og mindst to års erhvervserfaring. Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret er d. 15. maj.
 

Flere informationer

Læs mere om uddannelsen her.
Læs mere om DTU Vindenergi her.

Se video om den nye master
.

DTU Vindenergi

DTU Vindenergi har et stærkt forskningsmiljø med tætte forbindelser til industrien, både i Danmark og internationalt, og med en mission om at udnytte forskningsresultater gennem videnskabeligt baseret uddannelse. Instituttets ti forskningsenheder dækker et meget stort antal discipliner, lige fra målinger af vind og vindressourcer til design af komponenter til vindmøller og integration af vindkraft i elforsyningen.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf