Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2017 Minister freder sagsbehandling af vindmølleprojekter

25.04.17

Minister freder sagsbehandling af vindmølleprojekter

Sagsbehandlingen af vindmølleprojekter kan fortsætte efter de gældende regler, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til Folketinget, efter at to EU-domme rejser spørgsmål ved gyldigheden af bl.a. den danske vindmøllebekendtgørelse.

Dommene fra EU-domstolen blev afsagt i juli og oktober 2016 og er siden blevet fortolket af den danske juraprofessor, dr. jur., Peter Pagh, der mener, at dommene ugyldiggør en række danske bekendtgørelser, herunder bl.a. husdyrgødningsbekendtgørelsen og vindmøllebekendtgørelsen. For at være korrekt udstedte og gyldige mener juraprofessoren, at der skal gennemføres strategiske miljøvurderinger forud for deres udstedelse, da de kan sidestilles med planer og programmer.

På baggrund af EU-dommene, og spørgsmål til Folketinget, har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) meddelt, at der er igangsat et juridisk arbejde, der skal klarlægge den nærmere betydning af dommene. I svaret til Folketinget og spørger Pia Olsen Dyhr (SF), skriver ministeren videre:

”Når analysen er færdiggjort, vil Miljø- og Fødevareministeriet forholde sig til dommenes konsekvenser for bl.a. vindmøllebekendtgørelsen. Indtil da bør sagsbehandlingen efter ministeriets opfattelse ske efter de gældende regler.”

Sagsbehandling kan fortsætte
I Vindmølleindustrien er chefkonsulent og souschef, Camilla Holbech, tilfreds med, at det nu afklares, hvilken betydning EU-dommene har for de berørte danske retsakter, og afgørelser truffet i medfør heraf.

”Jeg ser frem till, at der kan komme en afklaring i denne sag, der desværre har ledt til, at nogle kommuner har stoppet deres planlægning og sagsbehandling. Dette er beklageligt, og derfor er jeg også tilfreds med, at ministeren understreger, at dommene ikke bør have betydning for fortsat sagsbehandling i kommunerne,” siger Camilla Holbech.

”Det er vigtigt at understrege, at kommunerne ikke vil ifalde erstatningsansvar, så længe, de agerer efter de gældende regler. Også selvom ministeriernes analyse måtte føre til fremtidige ændringer af de omfattede regler. Det ændrer ikke på, at myndighederne bør skynde sig, så alle de brancher, der er berørt kan blive denne usikkerhed kvit.”

Læs også: Skønserklæringer ikke længere tilstrækkelige i vindmølleretssager

Læs mere

Læs svar fra Esben Lunde Larsen til Folketinget her (pdf)


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf