Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2017 Energikommissionen gør landvind 650 mio. kr. dyrere end nødvendigt

09.05.17

Energikommissionen gør landvind 650 mio. kr. dyrere end nødvendigt

Statskassen kan spare 650 mio. kr. frem mod 2025, ved at vælge det rette design af fremtidens tilskud til landvind. Udbygningen vil være billigst, hvis tilskuddet udbetales som en fast pris frem for et fast tillæg, som Energikommissionen har foreslået. Det viser en ny analyse lavet af ESP Consulting på vegne af Vindmølleindustrien.

Den nuværende danske tilskudsordning til landvindmøller udløber d. 21. februar 2018, og regeringen arbejder derfor på et forslag til en ny ordning. På baggrund af en ny analyse og rapport fra ESP Consulting anbefaler Vindmølleindustrien, at det tilskud der betales til opstillere af landvind i fremtiden udbetales som en fast pris i en 20-årig periode. En sådan indretning af tilskuddet vil betyde, at udbygningen vil blive 650 mio. kr. billigere i perioden 2019-2025.

”Vi har alle en fælles interesse i at overflødiggøre tilskud, men indtil det er muligt, har vi brug for en ordning, der sikrer, at tilskuddet er så lavt som muligt. Tilskud i form af 20-årige faste priser giver mindst risiko for investor og derfor også en billigere grøn omstilling,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

”Hvis politikerne vælger at lytte til Energikommissionens anbefaling om at tildele tilskud som et fast tillæg oveni markedsprisen, må de samtidig spørge sig selv, om det er fornuftigt at bruge 650 mio. kr. af skatteborgernes penge, når de kan spares og bruges på mere vedvarende energi eller andre investeringer.”

Energikommissionen har i deres anbefalinger peget på, at et fast tillæg vil være at foretrække for at sikre sig mod svingende udgifter i statskassen. Denne garanti holder dog ikke, da udgifterne altid vil svinge med vindforholdene mellem årene. Derfor er det en dårlig forsikring, Energikommissionen vil sælge til regeringen, viser Vindmølleindustriens realitetstjek af kommissionens anbefalinger.

”Jeg må sige, jeg er forundret over, at Energikommissionen kan fremlægge anbefalinger uden at ulejlige sig med at analysere, om principperne holder vand i den virkelige verden,” siger Jan Hylleberg og henviser samtidig til Energikommissionens ønske om at lave teknologineutrale udbud.

”Vi er fortalere for at lade markedskræfterne råde, men Energikommissionens rapport overbeviser mig ikke om, at teknologineutrale udbud er den rette vej at gå. Tværtimod har vi gode erfaringer med teknologispecifikke udbud, og derfor er det vores klare anbefaling, at en ny tilskudsmodel baserer sig på teknologispecifikke udbud såvel som en 20-årig fast pris, sådan som vores analyse viser, er det samfundsmæssigt billigste,” siger Jan Hylleberg.

Det mener Vindmølleindustrien
For at kunne nedbringe behovet for tilskud mest muligt, peger Vindmølleindustrien på fem overordnede ønsker til en tilskudsreform for landvind. Ønskerne er blevet meldt ud løbende i løbet af første halvdel af 2017. 

  • En ny ordning skal implementeres hurtigst muligt for at undgå opbremsning i den grønne omstilling til skade for vindbranchen.
  • Fremtidig udbygning bør være stabil på ca. 215 MW årligt som seneste fem år. Det vil over tid kunne resultere i en fordobling af elproduktion samtidigt med at antallet af vindmøller så godt som halveres.
  • Teknologispecifikke udbud fungerer i praksis og har leveret store prisfald for havvind, mens teknologineutrale udbud er et eksperiment der vil tage tid at få på plads.
  • Tilskud bør gives som fast pris frem for fast tillæg i en 20-årig periode for at mindste risiko og tilskudsbehov mest muligt. Her er der 650 mio. kr. at spare ved valg af tilskudsdesign.
  • Der bør laves en overgangsordning, der bygger bro fra den nuværende ordning til en ny ordning med udbud, og dermed muliggør gennemførelse af projekter, der uforskyldt er fanget i langsommelig klagenævnssagsbehandling.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:

Baggrund

Du kan downloade analysen som ESP Consulting har lavet for Vindmølleindustrien her (pdf)


På baggrund af den omfattende analyse har Vindmølleindustrien udarbejdet et baggrundsnotat, der samler anbefalinger og konklusioner fra analysen. Du finder notatet her (pdf)


Du kan finde Vindmølleindustriens tidligere udspil med anbefalinger til en ny tilskudsreform for landvind her (pdf)


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf