Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2017 0-bud på tysk havvind er banebrydende

20.04.17

0-bud på tysk havvind er banebrydende

DONG Energy’s sejr i den tyske udbudsrunde for havvind har skabt såvel glæde og overraskelse i energisektoren. Årsagen er, at 480 MW skal finansieres alene med elprisen, og dermed som de første havvindmølleparker ikke skal modtage tilskud. Nyheden understreger, at der i de kommende år kommer et endnu større pres på at øge markedet for havvind, mener Vindmølleindustrien.

Det var ikke kun påskeharen, der kunne skabe glæde og smil i påsken. Også de tyske energimyndigheder forstod at dele glæder ud. OWP West og Borkum Riffgrund West 2 på hver 240 MW bliver de første havvindmølleparker, der skal opføres alene på markedsvilkår, hvilket skal ske ved brug af vindmøllemodeller, der endnu ikke findes.

”Det er et banebrydende bud, som DONG er kommet med, og det understreger, at vindmølleindustrien skal løbe hurtigt for at levere den teknologiudvikling, der er krævet for at projekterne også kan blive ført ud i livet. Det tror og håber jeg på, vil ske,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

DONG oplyser selv, at der ventes at blive brugt vindmøller på 13-15 MW, til projekterne. I dag har de kraftigste møller en kapacitet på godt 9 MW.

”Vindenergi falder løbende i pris, men buddet på 0 euro/MWh i tilskud i Tyskland er for mange nok kommet nogle år før, man forventede det. Den samme tendens så vi i Danmark sidste år, hvor først de kystnære havvindmøller og derefter Kriegers Flak slog rekorden for billigste projekt, og det er glædeligt for aktørerne i vindmølleindustrien, og det betyder, at vi i Danmark har en stor mulighed for at være dem, der er bedst til at lave de havvindmøller, der skal bruges i fremtidens projekter”, siger Jan Hylleberg, og understreger, at det ikke kun er på teknologien, at man kan gøre havvind mere konkurrencedygtig.

Tempoet må ikke slækkes
OWP West og Borkum Riffgrund West 2 skal stå færdig i 2024, og DONG Energy skal senest i 2021 foretage deres endelige investeringsbeslutning (FID).

”Fra nu er der fire år til, at DONG træffer deres endelige beslutning. Her betyder prisen på selve teknologien meget ligesom udviklingen i elpris gør det. Blot fordi vi i 2024 nu med stor sandsynlighed vil se projekter uden tilskud betyder det ikke, at man fra politisk hold må forvente, at alt kan bygges uden tilskud. Der mangler et stykke vej endnu og forudsætter, at der kommer flere vindmølleprojekter inden 2024. Uden en fortsat udbygning i årene frem imod 2024 vil det være svært at opnå de ventede teknologiske fremskridt,” siger Jan Hylleberg.

”Vi er nu tæt på målstregen i form af tilskudsfri vindenergi, men vi mangler slutspurten, og derfor er det ikke tid til at slække på farten i vindenergisatsningen, hverken i EU eller Danmark.”

Hvis DONG trækker sig fra udbuddet i 2021, er boden til den tyske stat på 100 euro per kilowatt-time, svarende til 48 mio. euro, hvis alle 480 MW droppes. Nettilslutningen betales af den tyske stat, hvilket ifølge DONG har været medvirkende til 0-buddet.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf