Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2016 Vindmølletransporter fylder ikke på E45

02.05.16

Vindmølletransporter fylder ikke på E45

Når trafikanter på østjyske motorvej, E45, er nødsaget til at hæve foden fra speederen i myldretiden, er det ikke på grund af vindmølletransporter. Det understreger Vindmølleindustrien efter TV2 Østjylland atter har sat fokus på udfordringerne med trængsel på E45.

Størstedelen af de vindmøller der produceres i Danmark ender som eksport, og derfor er der dagligt særtransporter med vindmøllekomponenter på det danske vejnet. TV2 Østjylland havde 29. april fokus på udfordringen med trængsel på E45, og særligt fokuseret på betydningen af vindmølletransporter, der i indslaget udpeges som værende skyld i trængsel på strækningen.

”Vindindustrien benytter de danske veje ligesom alle andre erhverv, og vi prøver at tage mest muligt hensyn til de øvrige trafikanter. Vi skal have lov til at benytte vejene, fordi det er vigtig infrastruktur for vindindustriens produktion i Danmark, hvilket også gælder andre erhverv,” sagde Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien under et interview med TV2.

En opgørelse foretaget af Vindmølleindustrien i 2015 viser, at der gennemsnitlig kører 8-10 vindmølletransporter på strækningen i døgnet. I fjerde kvartal af 2015 var gennemsnitlig én af disse transporter at finde på E45 i myldretiden (06-09 og 15-18), hvilket er de tidsrum, som der politisk tales om evt. at lave spærretider.

Læs også: Få vindmølletransporter på E45

Vil ramme industri og byggeri
Vejdirektoratet har ikke tal på antallet af såkaldte særtransporter, der kører på E45, men eventuelle spærretider vil ifølge Jan Hylleberg ramme bredt.

”Det er en politisk beslutning, om der skal være spærretider, og træffer politikerne beslutningen, lever vi med den, men det vil påvirke langt mere i forhold til andre industrier og så vil det forventeligt ikke løse trængselsproblemet på østjyske motorvej,” siger Jan Hylleberg, der peger på, at det kræver andre initiativer, såsom udvidelser på centrale dele af strækningen.

Køkørsel er til gene for alle og fordyrer også transporten af vindmøllekomponenter.

”I vindindustrien vil vi gerne igennem trafikken så hurtigt som muligt og det er derfor, at virksomhederne som udgangspunkt ikke kører de her transporter i myldretiden,” afslutter Jan Hylleberg.

Du finder hele indslaget fra TV2 Østjylland her.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf