Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2015 Vindmølleeksporten på højeste niveau siden krisen

27.05.15

Vindmølleeksporten på højeste niveau siden krisen

Eksporten af varer og services i vindmøllebranchen tog et stort spring op i 2014 med en stigning på 16,7 pct. Væksten kommer efter et travlt år for vindindustrien i Danmark, der sidder på en fortsat voksende andel af verdensmarkedet, målt på antallet af opstillede megawatt.

Vindmølleeksporten var i 2014 på ikke mindre end 53,5 mia. kr., svarende til 63,3 pct. af den totale omsætning i vindmøllebranchen i 2014. Tallet er det højeste siden rekordårene 2008-2009, hvorefter finanskrisen førte til en kraftig opbremsning i branchens vækst og villigheden til at investere i vindenergi på tværs af et stort antal markeder.

Til at løfte eksporten spiller særligt Siemens Wind Power og Vestas vigtige roller. De to verdensførende producenter har tilsammen uafbrudt de seneste fire år taget en større bid af det globale vindmarked uden for Kina målt på nettilsluttede megawatt.

”Vestas og Siemens har de seneste år ligget i top 3 blandt de globale vindmølleproducenter. Den ihærdige indsats har ledt til, at også de danske underleverandører er blevet ført frem og nu høster frugterne i form af øget omsætning og eksport,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien, der ikke ser noget til hinder for, at de danske aktører også i de kommende år vil have en voksende eksport.

”At de danske virksomheder generelt klarer sig godt i den globale konkurrence skyldes, at de hele tiden optimerer og produktudvikler. Dette fører til forbedret produktivitet og dermed konkurrenceevne, det skinner tydeligt igennem i branchestatistikken,” pointerer Jan Hylleberg.

Tilpasning er vigtigt for eksportvækst
Udbygningen med vindenergi slog rekord i en række af Danmarks nabolande, bl.a. Sverige og Tyskland, der traditionelt er vigtige eksportlande for dansk vindmølleteknologi. Også markedet for offshore vind havde et pænt 2014 med fremgang i især Storbritannien og Tyskland.

”Fremgangen i en eksporten er et vidnesbyrd om, at branchen har fået det lettere, men også at branchen er i position, hvor den udnytter, at markedet går frem og tilpasser sig denne udvikling. Danmark har en kæmpe underskov af leverandører med fantastiske kompetencer, og der er ingen tvivl om, at disse virksomheder også de kommende år vil klare sig, men på sigt vil konkurrencen fra udlandet også tage til,” siger Jacob Pedersen, senioranalytiker i Sydbank, der følger vindmøllemarkedet og de store aktører tæt.

“Virksomhederne er godt klar over, at det ikke er i Danmark, at størstedelen af deres vindmøller skal sælges, og derfor er der et naturligt fokus på udlandet. I fremtiden skal dette fokus rettes endnu mere på Asien, hvor der vil være efterspørgsel efter kvalitetsprodukter, som danske virksomheder kan levere.”

Havvind er et vigtigt vækstmarked
Ifølge analysehuset MAKE vil der blive installeret ikke mindre end 35.000 MW havvind i europæiske farvande fra 2015-2024 ført an af Storbritannien, Tyskland og Holland. Isoleret set vil Kina i samme periode forventeligt installere 45.500 MW.

”Havvind kan ikke længere kaldes en niche, og især Siemens Wind Power har taget store andele af det marked, der i stort omfang ligger uden for Danmark,” forklarer Jacob Pedersen om fremgangen i eksporten samtidig med, at han spår om mere konkurrence i takt med, at markedet vokser:

”Konkurrencen på offshore vind-markedet vil helt sikkert tage til, og her står Danmark rigtig godt. Vi har en markant styrkeposition med vores supply chain, som er svær at kopiere inden for en kort årrække. Men der er ingen tvivl om, at udlandet, fx Storbritannien, vil skue mod Danmark og en havn som Esbjerg for at lære, hvordan man skal indrette sig for at skabe et slagkraftigt setup, der efterspørges af virksomhederne.”

Bagom metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er baseret på data fra Danmarks Statistik og SKAT bearbejdet af DAMVAD, og indeholder både varer og tjenester. Dermed adskiller metoden sig fra lignende statistikker ved at have et højere detaljeniveau, fx ved at inkludere transport og installation. Branchestatistikken indeholder ikke aktiviteter fra energiselskaber eller projektudviklere.

Branchestatistik 2015


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf