Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2015 Vindindustrien vil lære af bilbranchen

25.06.15

Vindindustrien vil lære af bilbranchen

Et nyt projekt med støtte fra Industriens Fond stiller skarpt på kvalitetssikring i vindindustrien. I en del af projektetet henter vindbranchen inspiration fra bilindustrien for at udarbejde ensartede standarder til produktionsprocessen – et vigtigt tiltag mener KK Wind Solutions.

Vindmøllebranchen oplever i disse tider et massivt pres for, at vindmøllers industrielle udvikling skal gøre vindenergi endnu billigere. Samtidig skal industrien sikre, at dens produkter fortsat lever op til de høje standarder, der stilles for, at vindmøller kan klare de ekstreme vejrforhold, de udsættes for.

Standardisering er et af nøgleordene i denne proces. Som led i dette lancerer Vindmølleindustrien nu med støtte fra Industriens Fond projektet ’Nye standarder i vindindustrien’. Projektet er delt op i to delprojekter, hvoraf det ene delprojekt vil have kvalitetssikring i vindmøllers produktionsproces for øje.

”Standardisering kan tilgås på forskellige måder, og delprojektet ’Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen’ sigter mod at øge kommunikationen om kvalitet på tværs af værdikæden, levere komponenter uden fejl og opnå hurtigere lancering af nye produkter. I bund og grund handler det om, hvordan vi sikrer, at der gennem alle led i en vindmølles produktionsproces holdes den samme høje standard”, fortæller Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef i Vindmølleindustrien.

Stor brancheværdi
KK Wind Solutions er en af de virksomheder, der skal deltage i delprojektet ’Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen’ og mener, at denne form for kvalitetssikring kan tilføre vindbranchen stor besparelse og værdi.

”Kvalitet er vigtig, og alle ønsker nogle gode produkter med høj kvalitet. Men i vindindustrien er vi ikke altid så gode til at definere de specifikke forventninger til denne høje kvalitet. Derfor forventer vi, at vi gennem dette samarbejde er i stand til at opnå gennemsigtige processer, en forenkling af krav, et forbedret samarbejde og en øget kundetilfredshed,” fortæller Kim Schmidt Petersen, QA-Manager hos KK Wind Solutions.

Inspiration fra bilindustrien
Til delprojektet hentes inspiration fra kvalitetsstyringsværktøjet ’Advanced Product Quality Planning’ (APQP), som oprindeligt blev udviklet til den amerikanske bilindustri. I bilindustrien er APQP et anerkendt og forebyggende standardiseringsværktøj med fokus på produktionsprocesser og kvalitetsstandarder.

”Delprojektet udvikler en branchetilpasset version af APQP kvalitetssikringsstandarden og vil uddanne første hold kvalitetsfolk i brugen af den. Målet er herefter at udbrede og tilbyde træning til hele industrien i, hvordan den nye standard skal bruges” fortæller Kim Nedergaard Jacobsen.

Et bredt branchebehov
Ønsket og behovet for at få ensrettet og standardiseret kvalitetssikringen i vindbranchen kommer fra en række af industriens kvalitetsansvarlige.

”20 virksomheder i Vindmølleindustriens eksisterende kvalitetsnetværk, som tæller vindmøllefabrikanter og deres nærmeste danske underleverandører, har bidraget til at formulere behovet for en vindindustrispecifik APQP standard,” fortæller Kim Nedergaard Jacobsen.

Og ifølge KK Wind Solutions er styrken i projektet netop dets potentiale for et bredt samarbejde på tværs af værdikæden omkring kvalitetssikring.

”Styrken ved dette projekt er den brede sammensætning af producenter og leverandører. Alle har mulighed for at præge processen, opnår større grad af accept af behovet for standardisering og derfor også en større motivation i forbindelse med implementering,” forklarer Kim Schmidt Petersen.  

Læs mere

Industriens Fond har bevilliget 5,4 mio. kroner til projektet, der løber over 3 år fra 2015. 

www.industriensfond.dk

Læs flere detaljer om delprojekt 1: Nye standarder for test og dokumentation af design

Læs flere detaljer om delprojekt 2: Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen

Læs om hele projektet Nye standarder i vindindustrien

Kontakt

Kim Nedergaard Jacobsen

Kim Nedergaard Jacobsen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Projektchef

Mobile Mobil: +45 2228 2075

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf