Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2015 Underleverandører skal have mere designansvar

25.06.15

Underleverandører skal have mere designansvar

Man skal ikke tilbringe meget tid i vindbranchen før det står klart, at design og test af vindmøllens mange komponenter ofte er forankret hos vindmølleproducenterne. I delprojektet ’Nye standarder for test og dokumentation af design’ er målet, at underleverandørerne skal sidde mere med ved rattet, når nye komponent-design testes og dokumenteres.

Som det ene af to delprojekter under ’Nye standarder i vindindustrien’ skal delprojektet fremme det samarbejde, der allerede er i branchen i dag. Stærkere partnerskaber omkring design og test heraf kræver et fælles og klart dokumentationsapparat, der minimerer fejl og misforståelser, mener Anja Pedersen, chefkonsulent i Vindmølleindustrien.

”Grundtanken er, at klarere og fælles standarder for design, test og dokumentation kan sætte både vindmølleproducenter og deres underleverandører mere fri.”

”En af vores udfordringer er, at der ikke er etableret retningslinjer i branchen for, hvordan holdbarheden af vores produkter skal valideres. Det gælder i øvrigt ikke kun test af nye produkter. Der mangler også retningslinjer for, hvordan de allerede installerede produkter opgraderes, så levetiden forlænges,” konstaterer Tom Weiling, Executive Vice President i Hydratech Industries Wind Power.

Arbejdet med designkrav og testbeskrivelser forventes i løbet af projektets løbetid på tre år at øge testfagligheden i de deltagende danske virksomheder markant.

Slår ned på vigtige vindmøllekomponenter
I første omgang oprettes to arbejdsgrupper, der fokuserer på henholdsvis hydraulisk pitch og supportstrukturer. Når projektet er igennem første fase vil temaet for den tredje arbejdsgruppe blive fastlagt.

”Der har allerede i flere år været en dialog omkring design, test og dokumentation i disse systemgrupper, derfor giver det god mening at starte her,” pointerer Anja Pedersen.

Internationalt perspektiv
Mangel på fælles arbejdsgange og retningslinjer for test og dokumentation af produkter er ikke en udfordring, der er isoleret til den danske vindmøllebranche. Derfor er det ifølge Anja Petersen en klar fordel, at være med i projektet.

”Når vi om tre år ved projektets udgang har udviklet nogle fælles retningslinjer til at dokumentere og teste nye designs og produkter, vil de deltagende virksomheder have en klar fordel. Det skyldes, at de vil have sat deres aftryk på processen og dermed have en fordel over de virksomheder, der senere skal til at bruge retningslinjerne. Det vil især gælde internationalt.”

Læs mere

Industriens Fond har bevilliget 5,4 mio. kroner til projektet, der løber over 3 år fra 2015. 

www.industriensfond.dk

Læs flere detaljer om delprojekt 1: Nye standarder for test og dokumentation af design

Læs flere detaljer om delprojekt 2: Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen

Læs om hele projektet Nye standarder i vindindustrien

Kontakt

Anja Pedersen

Anja Pedersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Chefkonsulent

Home Telefon: +45 3373 0336

Email:

Internationalt perspektiv

Arbejdet i delprojektet tilknyttes en koordinator fra Dansk Standard, som også huser det internationale sekretariat for vindmøller, herunder S-588-udvalget. Læs mere om udvalget, der i daglig tale omtales Vindmølleudvalget.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf