Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2015 Ny konkurrencesituation i vindindustrien

27.05.15

Ny konkurrencesituation i vindindustrien

Den danske vindmøllebranche har leveret solid fremgang i omsætning og eksport i 2014, men tidligere tiders dominerende markedsposition kommer ikke tilbage. Sådan lyder det fra professor Poul Houman Andersen, der mener, at branchen skal brede sine kompetencer endnu mere ud for udvikle den danske styrkeposition fremadrettet.

Væksten i vindmøllebranchen tog et markant dyk i kølvandet på finanskrisens indtog i 2008, og efter et ihærdigt arbejde hos branchens hundredevis af aktører vendte udviklingen for alvor i 2014, da branchen som helhed leverede vækstfremgange på 16,7 og 7,4 pct. henholdsvis i eksport og omsætning. I modsætning til Danmark har væksten i den kinesiske vindbranche dog aldrig været synderligt hæmmet af krisen.

”Vi kommer ikke tilbage til situationen fra før 2008, hvor danske virksomheder sad på det meste af markedet globalt. Vi har en ny virkelighed, hvor markedet i Kina er vokset markant sideløbende med finanskrisen i Vesten, og det betyder, at tyngdepunktet i branchen i dag er på vej mod Asien,” forklarer Poul Houman Andersen, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet og forfatter til en række rapporter om vindindustrien.

”De kinesiske aktører er nu fokuserede på at komme uden for Kina, og derfor er det et andet game end tidligere med en anden konkurrencesituation. Mens det kan være svært at matche den skala de kinesiske aktører har, så har de i høj grad interesse i den viden og kvalitet, som bl.a. danske leverandører er garanter for.”

Kina udgjorde ifølge GWEC i 2014 knap halvdelen af det globale marked for vindenergi, og ifølge analysehuset MAKE vil denne andel vokse yderlige de næste 10 år.

Danmarks fordel er kvalitet og viden
Ifølge professoren er det vigtigt, at man i Danmark ikke forsøger at holde fast på de nuværende styrkepositioner, men i stedet formår at udvikle og udfordre den nuværende viden og måde at arbejde med vindenergi.

”Fremadrettet skal vi selvfølgelig udvikle vindmøllens mange komponenter og gøre teknologien endnu mere konkurrencedygtig, men vi skal i høj grad også udnytte den viden, som vi har om det, der er rundt om vindmøllen. Vi skal udnytte, at vi styrer mølleanlæg effektivt, udvikler stadig mere effektive teknologier til at indpasse vindenergi i energisystemet og om få år sikkert har stærke løsninger i forhold til at få grønne og konventionelle energikilder til at fungere optimalt sammen og sikre bæredygtighed og stabilitet i el-nettet. Her kan lande som Kina drage stor nytte af danske kompetencer og dermed sikre større værdi ved investeringerne i vind,” siger Poul Houman Andersen og understreger, at Danmark fortsat har en unik position i markedet for udvikling af vindenergi:

”Virksomheder vil vælge Danmark til i dag og i fremtiden, fordi der er nogle ganske unikke samarbejdsvilkår i branchen og mellem branche og forskningsinstitutioner. Samtidig er der en ophobning af viden, som man ikke bare kan flytte på.”

Bagom metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er baseret på data fra Danmarks Statistik og SKAT bearbejdet af DAMVAD, og indeholder både varer og tjenester. Dermed adskiller metoden sig fra lignende statistikker ved at have et højere detaljeniveau, fx ved at inkludere transport og installation. Branchestatistikken indeholder ikke aktiviteter fra energiselskaber eller projektudviklere.

Branchestatistik 2015


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf