Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2015 Branchestatistik viser vækst på alle parametre

27.05.15

Branchestatistik viser vækst på alle parametre

Vindmølleindustrien har netop offentliggjort branchestatistikken for 2014, der viser bred fremgang. Således voksede eksporten 16,7 pct., mens beskæftigelsen og omsætningen steg 5,2 og 7,4 pct. Branchen er dermed fri af krisen og tilbage på højeste niveau siden rekordårene 2008-2009.

Det holdt hårdt, men efter at have taget et dyk nedad i forbindelse med finanskrisen og sidenhen gennemført en række nye strategier og restruktureringer, leverer virksomhederne i den danske vindindustri i 2014 det bedste resultat, siden branchen toppede i 2008-2009.

”Det er mere end flot, at vindmøllebranchen går så markant frem i 2014 og året markerer for alvor det tidspunkt, vi blev fri af krisen. Samlet set betyder tallene, at langt størstedelen af virksomhederne nu kan lægge de meget svære år som bl.a. 2013 helt bag sig. Det skyldes hårdt arbejde med tiltag og strategier kombineret med global markedsfremgang, som virksomhederne i Danmark har formået at udnytte meget flot,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Det globale marked for vindenergi slog ifølge GWEC rekord i 2014 med en udbygning på 51.473 MW (28.277 MW ex Kina). Dermed er markedet videre fra 2013, der for branchen var et særdeles udfordrende år.

Vindmøller er krumtap
Vindmøllebranchens omsætning i Danmark var i 2014 på 84,4 mia. kr. Fordeles den ud på medarbejderne i branchen omsatte hver enkelt for 2,9 mio. kr. Samlet set blev 63,3 pct. af omsætningen eksporteret, svarende til 53,5 mia. kr., og dermed tegner vindmøllebranchen sig alene for 5,2 pct. af den totale danske eksport i året. Det højeste niveau siden 2008-2009.

”Der har aldrig været tvivl om vindmøllebranchens vigtighed for dansk industri som helhed. Tallene for 2014 er med til at understrege, at branchen efter et par svære år med en ihærdig indsats nu atter tager skridt mod vækst, så branchen kan bidrage endnu mere til Danmarks eksportregnestykke og beskæftigelse,” udtaler Jan Hylleberg.

I alt viser statistikken, at 28.676 er beskæftiget med vindenergi i Danmark. Medregnes energiselskaber og projektudviklere, er tallet ca. 30.100

______________________________________________________________________

  • Omsætningen i vindmøllebranchen var i 2014 på 84,4 mia. kr. Det svarer til en stigning på 7,4 pct. i forhold til niveauet i 2013, hvor omsætningen udgjorde 78,6 mia. kr.
  • Eksporten var i 2014 på 53,5 mia. kr. svarende til en stigning på 16,7 pct. i forhold til 2013, hvor den var på 45,8 mia. kr.
  • I 2014 var antallet af fuldtidsbeskæftigede i vindmøllebranchen på 28.676. Det er en fremgang på mere end 5 pct. sammenholdt med 2013. Medregnes ansatte i energiselskaber og developere, var antallet i 2014 ca. 30.100.

Bagom metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er baseret på data fra Danmarks Statistik og SKAT bearbejdet af DAMVAD, og indeholder både varer og tjenester. Dermed adskiller metoden sig fra lignende statistikker ved at have et højere detaljeniveau, fx ved at inkludere transport og installation. Branchestatistikken indeholder ikke aktiviteter fra energiselskaber eller projektudviklere.

Branchestatistik 2015


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf