Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2014 Vindmølleindustrien: Global tilbagegang havde begrænset effekt i Danmark

16.04.14

Vindmølleindustrien: Global tilbagegang havde begrænset effekt i Danmark

Virksomhederne i den danske vindmølleindustri kom gennem 2013 med skindet på næsen og leverede samlet set et lille fald i omsætningen og eksporten. Den danske vindindustri klarede sig bedre end markedet, der sidste år var ekstremt udfordret. Det er et godkendt resultat, mener Vindmølleindustrien.

Markedet for installeret vindkraftkapacitet faldt i 2013 med 26 pct. sammenlignet med 2012. Det kommer til udtryk i den netop offentliggjorte branchestatistik fra Vindmølleindustrien, hvor eksporten fra Danmark til udlandet faldt med 6,9 pct. Samtidig dalede omsætningen med 1,6 pct. og ligger dermed på niveau med tidligere år på ca. 80 mia. kr.

”Set med globale briller kom virksomhederne i den danske vindindustri ganske hæderligt gennem 2013. Når man ser på faldet i markedet, har den danske klynge af virksomheder faktisk klaret sig bedre end flere andre konkurrenter, og det er absolut godkendt, at branchen næsten formår at holde omsætningen,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør, Vindmølleindustrien.

Med et fald fra 52,3 mia. kr. i 2012 til 48,7 mia. kr. i 2013 tog eksporten et større fald end omsætningen, og i alt blev 61 pct. af omsætningen i vindindustrien eksporteret mod 64 pct. året inden.

”Nedgangen i eksporten på knap 7 pct. skyldes foruden det store fald på det internationale marked, at vi i Danmark havde ekstraordinært mange aktiviteter sidste år. De danske producenter og virksomheder har haft et stort indenlandsk fokus med bl.a. etableringen af Anholt, hvilket betyder, at færre emner er blevet eksporteret. Derfor er et fald på 7 pct. også forståeligt,” siger Jan Hylleberg.

Politisk usikkerhed koster
Det globale fald i installeret kapacitet i 2013 skyldes særligt tilbagegang i lande som USA og Spanien, hvor opbakningen til vedvarende energi fra de nationale politikere stort set forsvandt. 2013 var første gang siden 1980’erne, at det globale marked gik tilbage.

”Der er ingen tvivl om, at den politiske usikkerhed, der blev skabt i flere markeder i 2013, er den store synder i den danske tilbagegang. Det understreger endnu engang, at der i alle markeder er behov for klarhed og lange udsigter, så industrien kan investere langsigtet og mest hensigtsmæssigt,” forklarer Jan Hylleberg.

Beskæftigelsen ligger på niveau
Af statistikken fremgår det, at beskæftigelsen i Danmark faldt med knap 1.000 ansatte fra 2012 til 2013. Faldet skyldes delvist fald i omsætning og eksport, men også at virksomhederne i vindindustrien løbende øger effektiviteten per medarbejder, lyder det fra Jan Hylleberg.

”Vi kan konstatere, at vi fra 2006 til 2013 har set et spring i omsætningen per medarbejder, og i 2013 var den 14 pct. højere end før finanskrisen.”

Vindmølleindustriens branchestatistik inkluderer ikke gruppen af energiselskaber i Danmark og derfor heller ikke ansatte i disse virksomheder. Det anslås af Vindmølleindustrien, at der er mellem 1.300 og 1.500 ansatte i denne gruppe af virksomheder, hvilket bringer det samlede antal ansatte op på knap 29.000. Hertil kommer gruppen af vikarer i vindindustrien, der heller ikke er med i statistikken.

”Det er svært at indregne mængden af vikarer i branchen, da disse hyres ind i forbindelse med større ordrer og projekter. Derfor blev der i slutningen af 2013 også hyret vikarer i flere virksomheder for at møde den stigende efterspørgsel i 2014,” påpeger Jan Hylleberg.

Mere statistik

Du finder anden statistik og branchestatistikker fra foregående år her.

Bagom metoden

Branchestatistikken er igen i år udarbejdet af DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter ikke energiselskaber og projektudviklere i branchen. Brug af vikarer er ikke omfattet i statistikken.

Branchestatistik 2014


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf