Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2014 Vindmøllebranchen gearer op i 2014

16.04.14

Vindmøllebranchen gearer op i 2014

Mens det globale marked for opstillet kapacitet gik markant tilbage i 2013, ventes markedet at komme tilbage i niveau i 2014. 2013 var et lavpunkt, og 2014 byder igen på vækst, lyder det fra Vindmølleindustrien, der netop har offentliggjort den årlige branchestatistik.

Klyngen af virksomheder i den danske vindindustri kan se frem til mere at lave i 2014, hvor det globale marked ifølge MAKE ventes at vokse med ca. 40 pct. til samlet 48.300 MW. I Vindmølleindustrien vurderer adm. direktør Jan Hylleberg, at de danske virksomheder allerede er godt i gang med at efterkomme væksten i på det internationale marked.

”2013 var et rædselsår for vindindustrien globalt set, men set med danske øjne kom vi hæderligt igennem året, hvor vi klarede os bedre end gennemsnittet. Derfor er den danske branche også godt rustet til 2014, hvor vi forventer at være på niveau med rekordåret i 2012,” fastslår direktøren.

Den danske eksport faldt i 2013 med 6,9 pct. til 48,7 mia. kr., mens omsætningen faldt med beskedne 1,6 pct. til 80,4 mia. kr.

”Vi oplevede frem mod slutningen af 2013, hvordan et stort antal virksomheder gearede op for at imødekomme den stigende aktivitet i 2014. Derfor er det også vores forventning, at vi i 2014 vil hente markedsandele og dermed igen se pæne plusser i omsætning og eksport hos virksomhederne i branchen,” siger Jan Hylleberg.

Tilbage i efteråret 2013 viste en analyse, foretaget af Vindmølleindustrien, at gruppen af leverandører i den danske vindindustri forventede en vækst på ca. 6 pct. i omsætningen i Danmark i det kommende år, og at beskæftigelsen ville stige med ca. 3 pct.

Offshore: En historie for sig
Området for offshore vindenergi stiger fortsat, og ifølge MAKE voksede den unikke niche med 38 pct. i 2013 til 1.950 MW. I 2014 ventes det, at 2.805 MW installeres - hovedsageligt i nordeuropæiske farvande. Frem mod 2023 forventer MAKE en årlig gennemsnitlig vækst på knap 20 pct.

”Den globale tilbagegang i 2013 omfattede ikke offshore vind, der fortsat er et område i vækst og af stigende betydning for danske virksomheder. De danske spidskompetencer på området er en klar konkurrencefordel, og flere og flere virksomheder begynder at fokusere på området. Med i forventningerne til udbygningen er også de kommende danske havmølleparker ved Horns Rev og Kriegers Flak, der er af stor vigtighed for branchen,” siger Jan Hylleberg.

Analyser fra MAKE har tidligere vist, at de to danske producenter, Siemens Wind Power og Vestas, i 2013 havde knap 75 pct. af markedet for havvindmøller i 2013.

”Jeg har en stærk og begrundet antagelse om, at de danske virksomheder og producenter i 2014 og flere år frem fortsat vil være dominerende på området for offshore vind,” siger Jan Hylleberg.

Mere statistik

Du finder anden statistik og branchestatistikker fra foregående år her.

Bagom metoden

Branchestatistikken er igen i år udarbejdet af DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter ikke energiselskaber og projektudviklere i branchen. Brug af vikarer er ikke omfattet i statistikken.

Branchestatistik 2014


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf