Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2014 Faglærte medarbejdere efterspørges

16.04.14

Faglærte medarbejdere efterspørges

Af Vindmølleindustriens netop offentliggjorte branchestatistik fremgår det, at andelen af højtuddannede i branchen i 2013 ligger en anelse højere end i industrien generelt. Hvad, statistikken ikke viser, er, at der er en stigende efterspørgsel efter især faglærte til offshore-branchen. En af de virksomheder, der arbejder med at efteruddanne medarbejdere til branchen, er Rescue Center Denmark.

Knap 29.000 medarbejdere var i 2013 beskæftiget i den danske vindmølleindustri. Blandt disse var andelen af medarbejdere med videregående uddannelser lidt højere end i industrien generelt. I den hastigt voksende offshore-branchen er der i særlig stor grad efterspørgsel efter faglærte medarbejdere, der kan løse opgaver i forbindelse med installation og vedligehold af havvindmøller.

”Vindmøllebranchen herhjemme rummer stort set alle fagligheder. Foruden en stor og bred produktion i Danmark er branchen i særlig grad optaget af forskning og udvikling, hvilket medfører, at der er en stor andel af bl.a. ingeniører i branchen. Nu ser vi i stigende omfang også, at der blandt offshore-virksomheder er tiltagende efterspørgsel efter medarbejdere med en faglært uddannelse i baggagen, der kan løse opgaver på havet,” påpeger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Blandt branchens ansatte var ca. 46 pct. i 2013 faglærte, mens ca. 20 pct. af branchen har en kortere eller mellemlang uddannelse. Endelig har ca. 8 pct. en længerevarende uddannelse eller Ph.d.

 

Stor interesse for vindbranchen
Hos videns- og uddannelsescenteret Rescue Center Denmark mener afdelingschef Bjarne Knudsen, at øget fokus på vindmøllebranchen fra både medier og jobcentre har haft en positiv effekt på rekruttering og kompetenceopbygning. Dog er der behov for, at branchen bliver knyttet tættere til uddannelses- og kursusinstitutioner.

”Der er mange beskæftigede og ledige, der henvender sig til vores skole for at høre om, hvilke uddannelser og kurser der skal til for at få job i vindmøllebranchen – dette giver et klart billede af, at mange opfatter branchen som attraktiv – men samtidig en uklarhed om, hvilke kvalifikationer branchen efterspørger.”

Til trods for den store interesse for at beskæftige sig med vind, så er realiteten, at der mangler faglærte hænder hos især de virksomheder, der fokuserer på havvindmøller.  Ifølge Bjarne Knudsen er problemet for nogle fagområder og virksomheder, at det er svært at følge med den hastigt voksende branche.

”Hvis vi alene betragter behovet for faglærte, så er der allerede flaskehalse – gode certifikatsvejsende smede er en mangelvare, og for elektrikere er situationen den samme. Her er der masser af uddannelseskapacitet til at løfte opgaven – men problemet med at få flere faglærte ind i branchen har ikke nogen nem løsning – det er et langt sejt træk, der skal til,” påpeger Bjarne Knudsen.”

Mere statistik

Du finder anden statistik og branchestatistikker fra foregående år her.

Rescue Center Denmark

Rescue Center Denmark er et nyt tiltag for viden og uddannelse og samler alle aktiviteter inden for bl.a. brand og redning. Centret tilbyder kurser for både faglærte og ufaglærte inden for offshore-branchen.

Læs mere her.

Bagom metoden

Branchestatistikken er igen i år udarbejdet af DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter ikke energiselskaber og projektudviklere i branchen. Brug af vikarer er ikke omfattet i statistikken.

Branchestatistik 2014


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf