Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2013 Danmarks Statistik leverer data

07.05.13

Danmarks Statistik leverer data

Vindmølleindustriens branchestatistik er for første gang baseret på data fra Danmarks Statistik, som er blevet bearbejdet af analysevirksomheden DAMVAD. Den nye metode betyder højere nøjagtighed, lyder det fra Vindmølleindustriens cheføkonom.

Vindmølleindustrien har siden 1984 årligt opgjort den danske vindindustris eksport, omsætning mv., baseret på virksomhedernes frivillige indberetning af data til foreningen. Den frivillige indberetning har været forbundet med en administrativ opgave hos de enkelte medlemmer, og denne opgave bortfalder nu samtidig med, at branchestatistikken bliver bredere funderet.

”Der er store fordele ved at skifte opgørelsesmetode, herunder særligt, at nøjagtigheden øges, da det er indberetningerne til Skat og Danmarks Statistik, som DAMVAD tager udgangspunkt i. Denne nøjagtighed betyder, at vi ser et stort spring i alle vores tal i forhold til tidligere år, herunder blandt andet i beskæftigelsen, som nu også inkluderer de personer, der er indirekte beskæftigede i branchen” siger Sune Strøm, cheføkonom i Vindmølleindustrien.
 
”Vi har også valgt, at branchestatistikken skal kunne holdes fri af inflationen og derfor er alle vores tal i faste 2012-priser. Det betyder helt konkret, at vi ser et lille fald fra 2011 til 2012, som vi ikke ville have set, hvis vi havde brugt løbende priser.”
 
Branchestatistikken inkluderer alle danske virksomheder, der arbejder med vindenergi i en eller anden udstrækning med undtagelse af de danske energiselskaber.
 
Tilbageblik til 2006
Som resultat af overgangen til den nye opgørelsesmetode og samarbejdet med DAMVAD er de historiske data begrænset til 2006. Samtidig opgøres branchestatistikken fremadrettet i det indeværende års priser for at skabe et konsistent billede af udviklingen.
 
”Vi har valgt, at inkludere tal tilbage til 2006 i den nye opgørelsesmetode da det giver et billede af, hvordan udviklingen har været op til krisens start i 2008 og efterfølgende,” afslutter Sune Strøm.

Læs og download

Branchestatistik 2013

Branchestatistik 2013

Baggrund

Vindmølleindustrien opgør årligt eksporten, omsætningen og beskæftigelsen i vindindustrien i Danmark. Fra i år og fremadrettet er statistikken baseret på tal fra Danmarks Statistik og bearbejdet af analysevirksomheden DAMVAD.

DAMVAD laver empiriske analyser af en række økonomiske forhold på baggrund af data fra statistiske bureauer som Danmarks Statistik.

Medlemmer af Vindmølle-industrien får 15 pct. rabat på timeprisen hos DAMVAD.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf