Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Opstilling af vindmøller skal tage mere hensyn til kommuner og lokalsamfund

20.03.18

Opstilling af vindmøller skal tage mere hensyn til kommuner og lokalsamfund

Med en række forslag til en revideret planlægningsmodel for vindmøller og solceller, lægger Vindmølleindustrien op til, at naboer, lokalsamfund og kommuner står bedre, når der fremadrettet skal udbygges med vedvarende energianlæg.

Udbygningen med vindenergi går ganske godt på tværs af Danmark, og i de seneste fem år er der i gennemsnit bliver opstillet 236 MW årligt. Men udbygningen er koncentreret på relativt få kommuner, og i nogle tilfælde bliver de nødvendige kommunale godkendelser ledsaget af kontante krav om, at vindmølleopstillere skal bidrage ud over lovens krav. Samtidig er det mere reglen end undtagelsen, at opstillingen af vindmøller ledsages af en heftig lokal debat mellem naboer, der er for og imod projekterne.

Med konkrete forslag til en revideret planlægningsmodel, der skal gælde for landvind, solceller og åben-dør havvind, lægger Vindmølleindustrien op til at standardisere reglerne på tværs af landet og samtidig stille nære naboer, lokalsamfund og borgere bedre når nye energianlæg kommer til.

”Med vores forslag ønsker vi at råbe politikerne på Christiansborg op og få en debat om de planlægningsrammer, der skal gælde når energianlæg fremadrettet skal konkurrere om tilskudskronerne. Det kalder på fair konkurrence mellem teknologierne og samtidig ønsker vi at få ens regler fra kommune til kommune, nu hvor det hidtidige økonomiske incitament for kommunerne er blevet fjernet,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien med reference til, at ’den grønne ordning’ udløb 21. februar 2018. Hidtil har denne ordning sikret et kontant bidrag til kommuner, der opstiller vindmøller, på 88.000 kr. pr. opstillet MW.

Lokale fonde, salgsoptioner og en revideret køberetsordning
Vindmølleindustrien lægger i forslaget op til, at der indføres lokale kommunale fonde, som ejere af energianlæg betaler ind til, og som kommunalbestyrelserne følgelig kan disponere over. I forslaget er der lagt op til, at beløbet skal matche det hidtidige niveau fra ’den grønne ordning’ på 0,4 øre pr. kilowatt-time produceret grøn strøm, svarende til omtrent 6,5 mio. kr. over levetiden for et vindmølleprojekt på 6 vindmøller. Vindmølleindustriens forslag adskiller sig fra den hidtidige ’grønne ordning’ ved at gælde i hele levetiden for det enkelte energiprojekt, og derfor vil den økonomiske bidrag til en lokal grøn fond også være større med det nye forslag.

Hertil kommer en salgsoption, der skal muliggøre, at naboer inden for 900 meter af et nyt energianlæg skal kunne sælge deres helårsbolig til den offentlige ejendomsværdi til projektejere inden for det første år efter nettilslutning, såfremt de er utilfredse med naboskabet.

Endelig ønsker Vindmølleindustrien, at køberetsordningen revideres, så de naboer der bor tættest – inden for 900 meter – af et energianlæg også er dem, der får den største økonomiske værdi af projektet, hvilket i dag ikke er tilfældet.

Stort behov for at opstille højere vindmøller
Med i Vindmølleindustriens forslag indgår også ønsket om at oprette frikommuner, som kan få lov til at planlægge for vindmøller på mere end 150 meter, der er den nuværende grænse. For at planlægge for vindmøller på mere end 150 meter kræves i dag en dispensation, hvilket betyder, at de gængse vindmøllemodeller ikke længere kan opstilles, som de bliver i vores nabolande. Verdens største vindmølleproducent, Vestas, stiller således vindmøller på i gennemsnit ca. 190 meter op i Finland, Sverige og Tyskland, og spørger man vindmølleproducenten, er der behov for, at deres hjemland følger med udviklingen.

”For Vestas er det afgørende at fremvise den seneste teknologi herhjemme, da det i høj grad understøtter den teknologiudvikling og innovation, som er nødvendig, hvis Danmark fortsat skal være globalt førende inden for vindenergi. Dette indebærer blandt andet, at vi kan installere større vindmøller, hvorfor vi gerne ser, at politikerne tillader vindmøller på op til 200 meter som del af energiaftalen,” siger Anders Vedel, CTO for Vestas, og fortsætter

”Helt konkret betyder de nuværende begrænsninger for eksempel, at vi ikke har kunne opstille to af vores seneste tre vindmøller på dansk grund, men har måtte se mod vores nabolandene. Vi ser derfor også meget positivt på en ordning, hvor såkaldte ”frikommuner” får friere rammer og derved har mulighed for at gå allerforrest inden for både udvikling af landvind og grøn omstilling.”

Vindmølleindustriens forslag

Du kan læse hele Vindmølleindustriens forslag til en revideret planlægningsmodel her (pdf).

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf