Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Ny bestyrelse i Vindmølleindustrien

22.03.18

Ny bestyrelse i Vindmølleindustrien

Vindmølleindustrien har 22. marts 2018 afholdt ordinær generalforsamling, og ved samme lejlighed holdt valg til fem af bestyrelsens 19 pladser. Mads-Ole Astrupgaard genudpeget af bestyrelsen som formand for det kommende år.

I forlængelse af Vindmølleindustriens ordinære generalforsamling er følgende 19 repræsentanter valgt til bestyrelsen. I alt var fem poster til bestyrelsen åbne for valg, men kun i segmentet consulting services var der behov for stemmehandling.

Mads-Ole Astrupgaard blev af bestyrelsen genudpeget som formand af bestyrelsen og sekunderes i det kommende år af Ulrik Stridbæk og Morten Dyrholm, der også sidste år var udpeget som næstformænd.

Samlet set består bestyrelsen på baggrund af generalforsamlingen 22. marts af følgende repræsentanter fra Vindmølleindustriens medlemsvirksomheder: 

1.    Anders V. Rebsdorf, Envision Energy Denmark (R&D, test & demonstration)               

2.    Bent Christensen, Siemens Gamesa Renewable Energy (Production)

3.    Carsten Nielsen, Semco Maritime (Production)

4.    Chlinton Arendal Nielsen, KK Wind Solutions (Production)

5.    Claus Nexø Hansen, Falck Safety Services Denmark (Training & Certification)

6.    Dorte Kamper, LM Wind Power (Production)

7.    Jens Rasmussen, Eurowind Energy (Owner and Developer)

8.    Knud-Erik Andersen, European Energy (Owner and Developer)

9.    Lars Bondo Krogsgaard, MHI Vestas Offshore Wind (Production)

10. Mads-Ole Astrupgaard, Fritz Schur Technical Group (Production) FORMAND

11. Michael Glavind, A2SEA (Transport, Logistics and Installation)

12. Michael Holm, K2 Management (Consulting services)

13. Michael Simmelsgaard, Vattenfall Vindkraft (Owner and Developer)

14. Morten Dyrholm, Vestas Wind Systems (Production) NÆSTFORMAND

15. Per Eske Fenger, Liftra (Operation and Maintenance)

16. Peter Hauge Madsen, DTU (R&D, Test and Demonstration)

17. Pia Lanken, E.ON Danmark (Operations & maintenance)

18. Rasmus Niebuhr, Niebuhr Gears (Production)

19. Ulrik Stridbæk, Ørsted (Owner and Developer) NÆSTFORMAND

Som suppleant til segmentet Consulting services blev Morten Basse, Dansk Ingeniør Service udpeget.

Ydermere har Lars Bondo Krogsgaard afløst Stewart Mullin fra MHI Vestas og Dorte Kamper afløst Søren Høffer fra LM Wind Power i bestyrelsen, idet disse virksomheder har faste pladser i bestyrelsen, og derfor selv udpeger repræsentanter.

 

Læs også: Vindmølleindustrien udvider bestyrelsen og ændrer vedtægter (2017)

 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf