Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Nu starter udbudsæraen for vindmøller

21.02.18

Nu starter udbudsæraen for vindmøller

Den 21. februar slutter en æra i dansk energipolitik, da datoen markerer afslutningen på politisk fastsatte tilskud til vindmøller opstillet i Danmark. Fremover vil konkurrence definere tilskuddets størrelse, og det kan bane vejen for tilskudsfri vindenergi inden for en kort årrække, vurderer Vindmølleindustrien.

I de seneste ti år, hvor der er betalt et tilskud på 25 øre pr. kilowatt-time i tillæg til markedsprisen, er der opstillet 724 landvindmøller i Danmark med en samlet kapacitet på 2.005 MW. Alene i 2018 er der opstillet ca. 120 MW, viser en opgørelse fra Vindmølleindustrien. 

”De sidste ti års kendte, stabile tilskudsordning har sikret, at opstillere af vindmøller har haft et relativt klart billede af deres projektøkonomi og udbygningen har derfor også været ganske stabil i det seneste årti. I dette lys har den nuværende ordning været en stor succes, og jeg håber, at den nye æra med konkurrence og udbud vil gå hen og blive en mindst lige så stor succes,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Vindmølleindustrien forventer, at konkurrencen og den teknologiske udvikling vil medføre, at vindenergi i Danmark kan opstilles helt uden tilskud inden 2025. Derfor er det afgørende, at den kommende energiaftale sikrer rammer, der muliggør, at vindenergi kan opstilles også når tilskud ikke længere er nødvendigt.

”En fremtid med konkurrence og udbud vil sikre, at det inden for en kort årrække og senest i 2025 vil være muligt at opstille vindenergi helt uden tilskud. En af forudsætningerne herfor er, at politikerne sikrer, at der er et passende stabilt marked for landvind at konkurrere om i den kommende energiaftale,” siger Jan Hylleberg.

Læs også: Energiaftale skal bane vejen for tilskudsfri vindenergi

Tilskud til nuværende vindmøller udløber inden 2025
Opgørelsen fra Vindmølleindustrien viser desuden, at der fra 2025 ikke længere vil blive udbetalt statslige tilskud til de vindmøller, der er opstillet frem til 21. februar 2018. Dermed vil det være slut med tilskud til både nye vindmøller og eksisterende vindmøller fra senest 2025, vurderer Vindmølleindustrien.

”Vores opgørelse viser, at vindmøller opstillet indtil dags dato vil være tilskudsfri fra 2025 og allerede ved udgangen af 2020 vil det blot være knap en fjerdedel af den installerede kapacitet, der fortsat modtager tilskud. Det er glædeligt for forbrugerne, og samtidig vil forbrugerne fremadrettet skulle betale markant mindre når en ny vindmølle installeres, da tilskuddet ventes at falde i takt med konkurrencen og teknologiudviklingen,” siger Jan Hylleberg.

Landvindmøllerne, der er opstillet fra 2008 til og med 2017, har en gennemsnitseffekt på 2,7 MW og en gennemsnitlig højde på 131 meter.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf