Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Høringssvar: Udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud leverer ikke alle svar

30.01.18

Høringssvar: Udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud leverer ikke alle svar

Fra 21. februar overgår vindmøller på land og sol til at konkurrere om tilskud, og Energistyrelsen har netop haft frist på høring omkring den nye teknologineutrale udbudsmodel. Opgaven er særdeles kompleks, og udkastet til udbudsbetingelser giver langt fra på alle spørgsmålene, mener Vindmølleindustrien, der netop har indgivet sit høringssvar.

Danmark giver sig for alvor i kast med den teknologineutrale konkurrence i 2018, og at enhver begyndelse er svær fremgår ved gennemsyn af Energistyrelsens udkast til den teknologineutrale udbudsmodel, som Vindmølleindustrien netop har indgivet høringssvar til.

”Et succeskriterium for det teknologineutrale udbud er helt klart, at udbudsbetingelserne skaber lige vilkår for vind og sol. Det er en særdeles svær og kompleks opgave, som ikke til fulde er lykkedes. Bare det faktum, at vindprojekter har langt højere udviklingsomkostninger end solprojekter og at solprojekter ikke nødvendigvis er underlagt krav om godkendt lokalplan gør konkurrencen mellem de to teknologier ulige,” påpeger Iben Moll Rasmussen, chefkonsulent i Vindmølleindustrien.

Til trods for, at den gældende – teknologispecifikke – tilskudsordning til landvind udløber 21. februar er der ikke klarhed over, hvornår udbudsbetingelserne er færdiggjort. Herefter skal de godkendes af EU-Kommissionen, hvilket også giver usikkerhed omkring ibrugtagelsen af de nye betingelser.

”Vi opfordrer Energistyrelsen til snarest muligt at fremlægge en tidsplan sådan, at projektudviklerne kan tage de nødvendige skridt for at kunne byde ind i de kommende udbudsrunder. Jeg håber, at vi kan nå at gennemføre det første udbud i 2018,” siger Iben Moll Rasmussen med henvisning til, at regeringen og Dansk Folkeparti i deres aftale om landvindudbygningen i 2018 og 2019 har kalkuleret med én udbudsrunde i hvert år.

Læs også: Dyr politisk aftale om sol og vind

Behov for fleksibilitet
En af udfordringerne i udkastet til udbudsbetingelser er, at projektudvikleres valg af vindmøllemodel og antal er bundet fra det øjeblik man deltager i et udbud. Da vindmølleprojekter på land og ved havvindmølleprojekter efter åben-dør-ordningen ofte strækker sig over en længere årrække betyder det, at projektudviklerne ikke kan benytte nyere vindmøllemodeller og dermed evt. opstille færre, men mere effektive vindmøller.

"Det er afgørende, at der indarbejdes en større grad af fleksibilitet i forhold til valg af mølletype og antal møller, så det til enhver tid er muligt at vælge den nyeste teknologi. Udbudsbetingelserne i det nuværende udkast sikrer desværre ikke denne fleksibilitet. Vi anbefaler derfor Energistyrelsen, at det alene er projektets samlede kapacitet, der er bindende, men at rammerne for projektets møllevalg ændres,” siger Iben Moll Rasmussen.

Et andet element, som Vindmølleindustrien peger på bør ændres, er muligheden for at bibeholde det fulde tilskud i de tilfælde hvor en forsinkelse, der betyder at nettilslutning ikke kan nås inden for den påkrævede realiseringsperiode, skyldes forhold der er uden for projektudviklers kontrol. I udkastet til udbudsbetingelser er der lagt op til, at projektudvikler risikerer at miste en del af tilskuddet, hvis nettilslutning sker senere end 3 år for møller på land og 5 år for møller på havet.

”Det er positivt, at Energistyrelsen giver mulighed for fristforlængelse i forskellige situationer, men det er ikke rimeligt, at tilbudsgiver (projektudvikler, red.) mister en del af det vundne tilskud, hvis forsinkelsen strækker sig ud over ét år og forsinkelsen skyldes forhold, som er helt uden for tilbudsgivers kontrol.”

Elementer, som er uden for projektudvikleres kontrol er bl.a. lokale museers ret til at lave arkæologiske undersøgelser og manglende adgang til net, der skyldes arbejde i f.eks. Energinet.

Læs mere

Du kan se høringsforslaget på Energistyrelsens hjemmeside her.

Du finder Vindmølleindustriens høringssvar her.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf